27/01/2017
Besplatna obuka za vatrogasce na Paliluli

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) sa Palilule naredne 2017 godine obeležava 70 godina rada u službi zaštite od požara i civilne zaštite na teritoriji Palilule i tim povodom u skladu sa svojim programom rada vrši obuku građana, učenika i svih zainteresovanih oblasti ili vidova zaštite od požara.

Planirano je organizovanje dva kursa :
1) Februar - maj 2017
2) Septembar - novembar 2017

Kurs traje 100 nastavnih sati i obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu u skladu sa programom Vatrogasnog saveza Srbije.Ova obuka je besplatna, a licima koja završe kurs dobijaju uverenje o pohađanju obuke.
Obuka se realizuje u cilju osposobljavanja građana za izvršavanje zadataka civilne zaštite , pre svega preventivnioh mera zaštite od požara i odbrane od poplave i bujica.

Prijavi se na mejl: palilulakzm@gmail.com ukoliko imaš do 30 godina, bez obzira na pol i stručnu spremu sa ličnim podacima uključujući broj telefona i mejl adresu. Rok za prijave je 31. januar 2017. Nastavne grupe će činiti 30 do 5o ljudi, a prvo okupljanje polaznika će biti 31. januara u 16 časova u prosotrijama DVD Palilula koje su u ulici Vatroslava Lisinskog br.6-8.