30/01/2017
BCBP RASPISUJE KONKURS ZA PRIJEM XXI GENERACIJE STAŽISTA

Studentima i studentkinjama fakulteta društvenih nauka pružamo jedinstvenu priliku da kroz aktivno uključenje u AKTIVNOSTI BCBP:
* Neposredno iskuse način rada istraživačkog centra (think-tank) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti;
* Dobiju stručnu podršku za samostalan istraživački rad i napredovanje u akademskoj karijeri;
* Upoznaju se sa načinom sprovođenja istraživanja i učestvuju u sprovođenju intervjua i fokus grupa, kao i u prikupljanju i obradi kvantitativnih podataka;
* Steknu kontakte sa predstavnicima domaćih i inostranih državnih i nevladinih organizacija, akademske javnosti, ekspertima iz oblasti bezbednosti i donosiocima odluka;
* Doprinesu organizovanju konferencija, seminara, radionica i drugih dešavanja;
* Koriste stručnu biblioteku BCBP koja ima preko 3000 naslova;
* Napišu tekstove koje ćemo objaviti u našim publikacijama i internet stranicama.

USLOVI:
* Postdiplomci ili studenti završne godine studija na nekom od fakulteta društvenih nauka (Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet bezbednosti...);
* Opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja;
* Odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku, pisanje na istom kao i prevođenje sa engleskog i na engleski);
* Kompjuterska pismenost;
* Jaka motivacija.


OPIS AKTIVNOSTI:
Od stažiste/kinje se očekuje da:
* Dolazi redovno u BCBP i to minimum jedanput nedeljno, a ako je sprečen(a) o tome obavesti koordinatora za obrazovanje;
* Pohađa obuke koju organizujemo;
* Pruža neophodnu pomoć istraživačima u radu na tekućim projektima;
* Napiše jedan autorski tekst koji će biti objavljen na veb sajtu BCBP;
* Učestvuje u izradi sadržaja za veb sajt i biltene koje BCBP uređuje.
2
Sve druge aktivnosti i uslovi angažovanja biće dogovoreni u direktnom kontaktu sa izabranim stažistima.
BCBP, nažalost, nema mogućnosti da stažistima obezbedi platu, niti pokrije troškove smeštaja. Program stažiranja traje šest meseci (od februara do avgusta 2017. godine), sa mogućnošću produženja saradnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE:
1) biografija, ne duža od 3 strane;
2) motivaciono pismo, u kom ćete navesti:
a) razloge zbog kojih konkurišete za praksu u BCBP;
b) koliko vremena nedeljno ćete moći da odvojite za stažiranje;
c) zašto mislite da ste dobar kandidat za program stažiranja;
d) temu/oblast koja vas posebno zanima u skladu sa oblastima rada BCBP
3) primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza, eseji i slično), ne duži od 5 strana.


Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 30. januara 2017. godine na adresu: office@bezbednost.org sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽIRANJE“.


Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na test engleskog jezika u prvoj nedelji februara 2017. godine.
KONTAKT:
Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Đure Jakšića 6/5, 11000 Beograd, Srbija
tel/fax: 011/3287 226, 011/3287 334
E-mail: office@bezbednost.org
Sajt: www.bezbednost.org