23/02/2017
Konkurs za prijem novih članova i članica u Forum mladih

Ako imaš izmedju 17 i 22 godine, zanima te aktivizam, omladinska politika i proces evropskih integracija, kao i kako ti možeš da utičeš na svoju zajednicu i bolji položaj mladih u društvu, onda nastavi da čitaš, jer je ovo konkurs za tebe!
Ko smo mi, šta radimo?
Forum mladih, programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji, fokusira se na komunikaciju sa mladima o važnosti procesa evropske integracije, evropskih vrednosti, aktuelnim temama u EU koje se tiču mladih i njihove sadašnjosti/budućnosti. Nastoji da EU i njene politike približi mladima, ukaže na mogućnosti njihovog uključivanja i uticaja na proces evropske integracije Srbije.
FM radi na podsticanju mladih na preduzimanje inicijativa radi aktivnog učešća u društvenom životu i stvaralaštvu, povećanju uticaja mladih pred donosiocima odluka zarad većeg uvažavanja njihovih potreba, umrežavanju i jačanju saradnje mladih, mobilnosti u regionu i šire, i podsticanju prenošenja znanja i obučavanje mladih o temama od značaja za unapredjenje njihovog položaja u Srbiji. Članstvo u FM je na volonterskoj bazi.
Evropski pokret u Srbiji ima višedecenijsko iskustvo u radu sa mladima. Tokom svog dosadašnjeg rada sprovodio je brojne projekte koji su za cilj imali pre svega unapreĎenje položaja mladih. U realizovanim projektima akcenat je posebno stavljan na neformalnu edukaciju i promovisanje i podsticanje mobilnosti i društvenog angažmana meĎu mladima.
Šta je potrebno da imaš da bi bio/bila naš član/članica?
1. Motivisanost za učenje i unapredjenje svojih znanja i veština;
2. Zainteresovanost za proces evropskih integracija i/ili omladinsku politiku;
3. Zainteresovanost za aktuelne društvene tokove i dogaĎaje;
4. Izraženu komunikativnost i timski duh;
5. Poznavanje rada na računaru/MS Office paket i bar jednog stranog jezika je prednost.
Šta mi tebi nudimo i šta ćeš naučiti?
1. Da se upoznaš sa radom jedne organizacije civilnog društva;
2. Da naučiš više o procesu evropskih integracija, evropskim politikama, omladinskoj politici, omladinskom aktivizmu i drugo;
3. Da stekneš veštine pisanja projekta, poslovne korespodencije, organizacije dogadjaja, vodjenja društvenih mreža i pisanja istraživačkih radova;
4. Da učiš od iskusnijih kolega/koleginica, unaprediš svoje organizacione sposobnosti i razviješ veštine samopredstavljanja;
5. Mogućnost da učestvuješ na dogadjajima/projektima Evropskog pokreta u Srbiji;
6. Upoznavanje velikog broja mladih ljudi, kolega i mogućnost putovanja u i van Srbije.
Ukoliko smatraš da bi se uklopio/la u naš tim, popuni obrazac i čekaj naš mejl.
Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, a oni koji udju u uži izbor će biti pozvani na intervju nekoliko dana nakon zatvaranja konkursa.
Konkurs je otvoren od 9. do 28. februara u 23:59h.