07/03/2017
Radionica "PMevents - Trikovi u sastavljanju dobrog umetničkog portfolija"

Izbor zanimanja, apliciranje za posao i pisanje biografije su samo neki od brojnih zadataka sa kojima se mladi suočavaju prilikom zapošljavanja. U želji da Vam pojednostavimo ovaj složen proces i učinimo vas sigurnijim, pripremili smo niz tematskih radionica koje vam pružaju priliku da naučite nove stvari i praktično primenite to znanje.

#PMevents su BESPLATNI događaji koji imaju za cilj osnaživanje pojedinaca u procesu traženja posla, ukazivanje na različite mogućnosti radnog angažovanja i sticanje modernih znanja i veština koje su neophodne pri zapošljavanju.

Treća u nizu besplatnih radionica koje organizujemo, u saradnji sa našim partnerima iz kompanije Eipix, je na temu: "Trikovi u sastavljanju dobrog umetničkog portfolija" Osoba koja će držati radionice: Ivan Francuski, Head of Education department.

Radionica "Trikovi u sastavljanju dobrog umetničkog portfolija" namenjena je svim ljudima koje interesuje posao u kreativnim industrijama. Polaznici će se upoznati sa svrhom i osnovnim principima sastavljanja portfolija, najčešćim greškama i kako ih izbeći. Radionica se bazira na demonstraciji, kritičkom i analitičkom razmišljanju, kao i studiji slučaja na licu mesta.

PMevents - radionica - Trikovi u sastavljanju dobrog umetničkog portfolija, 07.03.2017. u 17 časova, u Gnezdu, zgrada Beograđanke, 6. sprat.

Prijave možete slati do 5. marta do 17h. Odabrani kandidati će biti obavešteni do 6. marta do 18h (proveravajte mail).

Fomular za prijavu: https://goo.gl/forms/6pUQDT29UxeAzj742