17/03/2017
Viestruko uveajte broj volontera na vaim akcijama

Iskoristite vau vidljivost na drutvenim mreama i u medijima i viestruko uveajte broj volontera na vaim akcijama i koordinirajte ih uz pomo platforme www.volonter.rs

Preuzmite smernice: http://www.volonter.rs/blog/22/Smernice-za-wwwvolonterrs

Platforma je besplatna za korienje!

05/10/2017
Budi u toku
Pozitivne vesti
volonteri
03/10/2017
Budi u toku
Pozitivne vesti
volonteri
02/10/2017
Budi u toku
Pozitivne vesti
volonteri
19/09/2017
Budi u toku
volonteri
19/09/2017
Budi u toku
Pozitivne vesti
volonteri