23/03/2017
Udovii i Nikodijevi u poseti Kancelariji za mlade Grada Beograda

Predsednik Skuptine grada Nikola Nikodijevi, ministar za sport i omladinu Vanja Udovii i zamenik direktora Kancelarije za mlade Grada Beograda Nikola Rajii odrali su danas sastanak sa lokalnim koordinatorima kancelarija za mlade beogradskih optina i predstavnicima organizacija civilnog drutva, korisnicima objekta inkubator Gnezdo.

Nikodijevi je istakao da su prvi rezultati Kancelarije za mlade veoma dobri i da imaju podrku Grada Beograda.

Pitanje obrazovanja i zaposlenja su pitanja koja navie tite mlade u prestonici i to su teme koje su najzastupljenije u Kancelariji za mlade. Zbog toga grad podrava povezivanje Kancelarije za mlade sa drugim drutvenim iniocima, od Zavoda za zapoljavanje do Ministarstva sporta i obrazovanja. Rezultat te usklaenosti je da sada imamo manje od 100.000 nezaposlenih lica, a najvei postotak ljudi koji su nali posao su upravo iz kategorije mlaih osoba ukazao je Nikodijevi.

On je izrazio zadovoljstvo jer sada postoji i institucionalno finansiranje mladih talenata, preko projekta 50 stipendija, to nije bilo praksa ranijih godina.

Prvi put smo prole godine podelili nagrade mladim talentima iz oblasti kulture i stvaralatva. Takoe, i prvi put smo ukljuili i najire drutvene potrebe u rad Kancelarije za mlade i to daje jasne rezultate. Iz tog razloga su ove godine nagrade Zvezde Beograda dobili upravo oni mladi ljudi koji su i podrani od Kancelarije za mlade. To je pokazatelj da smo na dobrom putu, ali nismo zavrili posao istakao je Nikodijevi.

On je ukazao da e, preko projekata i finansijski, Kancelarija za mlade imati podrku Grada Beograda i zahvalio ostalim institucijama, kao i ministru Udoviiu jer su prepoznali znaaj rada ove i drugih kancelarija za mlade.

Ministar Udovii je dodao da Kancelarija za mlade Grada Beograda spada u najuspenije kancelarije u Srbiji, a da je Beograd lokalna samouprava koja i te kako obraa panju na status mladih u drutvu.

Mladi su naa sadanjost i budunost, Ministarstvo omladine i sporta posveuje posebnu panju i trudi se da stvori uslove da mladi ive bolje, da ele da ostanu, rade i dalje grade nau zemlju, rekao je Udovii.

Udovii je istakao da od osnivanja Ministarstvo ima sjajnu saradnju sa Kancelarijom za mlade Grada Beograda, koja je pravi primer dobre organizacije rada, kao i da je cilj da Kancelarija za mlade ima vodeu ulogu u razvoju omladinske politike u Gradu, i da se nada da e imati intenzivniju saradnju i pomoi u radu koordinatorima kancelarija za mlade u lokalnim gradskim optinama.

On je ukazao da je Grad Beograd jedina lokalna samouprava u Srbiji koja stipendira mlade talente i zahvalio gradonaelniku Sinii Malom i predsedniku Skuptine grada Nikoli Nikodijeviu to su u svoje prioritete stavili poloaj mladih. Takoe je najavio dalju podrku mladima u Srbiji u procesu njihovog zapoljavanja, kao i drugim segmentima koji unapreuju njihov status u drutvu.

Rajii je podsetio da je 19 organizacija civilnog drutva besplatno koristilo prostor objekta Gnezdo, gde su imali priliku da realizuju svoje projekte. Takoe se, pored navedenih organizacija civilnog drutva, svakodnevno odravaju aktivnosti Kancelarije za mlade, kao i drugih organizacija koje svoje usluge besplatno ustupaju mladima Beograda.

Predstavnici Kancelarije za mlade su gostima u prostorijama Gnezda, u zgradi Beograanke, prezentovali razultate rada te kancelarije, finansirane iz budeta Grada Beograda.

https://www.youtube.com/watch?v=SJdm32De2Go