10/04/2017
P O Z I V za podnoenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-1/17 kola stranih jezika i kola raunara, oblikovanu po partijama

Kancelarija za mlade,Tirova 1, Beograd,objavljuje

P O Z I V za podnoenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-1/17
kola stranih jezika i kola raunara, oblikovanu po partijama.

Dokumentaciju mozete preuzeti na sledecim linkovima:

Poziv_za_podnoenje_ponuda_N-11.docx

Konkursna_dokumentacija_N-1_kola_jezika_i_raunara.docx

Link ka portalu javnih nabavki grada Beograda:

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=157916

30/05/2016
Kancelarija za mlade i saradnju sa udruenjimaobjavljujePOZIV za podnoenje ponuda za javnu nabavku broj N-10/16 Organizovanje projekta Dan mladih
KZM Servisi
Javne nabavke