11/04/2017
Kreativni etvrtak u Centru Jaki mladi

Centar Jaki mladi, koji se nalazi u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu, u etvrtak, 13.04, od 12 do 18 asova organizuje niz kreativnih aktivnosti za mlade ljude koji su izali iz sistema socijalne zatite ili iz njega izlaze. Tokom kreativnog etvrtka u Centru Jaki mladi bie organizovane radionice crtanja, plesa, slikanja po zidovima, rad sa mladima na predlozima za promociju Centra, farbanje uskrnjih jaja razliitim tehnikama i igranje drutvenih igara.

Tim Centra Jaki mladi poziva sve zainteresovane mlade ljude, koji su odrasli bez roditeljskog staranja, da u etvrtak dou u prostorije Centra, ukljue se u kreativne i zabavne aktivnosti koje su planirane za taj dan i upoznaju sa svim ostalim uslugama i aktivnostima koje ovaj Centar nudi.

Karijerni centar Jaki mladi otvoren je u okviru projekta Jaki mladi Odriva socijalna inkluzija i ekonomska podrka mladima u riziku, koji SOS Deija sela Srbija sprovode u partnerstvu sa nemakom Fondacijom Herman Gmajner i lokalnim partnerima (grad Beograd Savet za zapoljavanje, Gradski centar za socijalni rad Beograd, Centar za zatitu odojadi, dece i omladine, Republiki zavod za socijalnu zatitu, Centar za porodini smetaj i usvojenje, NALED, Privredna Komora Srbije Beograd, Nacionalna sluba za zapoljavanje filijala za grad Beograd), Gradski centar za socijalno preduzetnistvo Beograda, uz sufinansiranje nemakog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ).

Osnovna uloga Centra Jaki mladi je podrka u poveanju zapoljivosti mladih iz ugroenih grupa sa teritorije grada Beograda. Fokus je na mladima do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja kao i na mladima koji su ukljueni u programe podrke porodicama u riziku koje sprovode SOS Deija sela.

U Centru Jaki mladi korisnici dobijaju edukacije, mogunosti prekvalifikacije i dokvalifikacije, podrku u pokretanju sopstvenog posla kroz edukaciju o preduzetnitvu, mentorstvo i mini grantove, psiho-socijalnu podrku kao i slobodne aktivnosti i obuke u skladu sa eljama i potrebama.

SOS Deija sela Srbija lanica su Meunarodne organizacije SOS Deijih sela, osnovane 1949. godine, koja danas u 134 zemlje pomae 1 200 000 ljudi. Organizacija je u Srbiji prisutna od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Deijem selu Kraljevo, Centar za podrku porodici u Niu, Programe podrke hraniteljskim porodicama, Program za podrku zapoljavanju mladih u Beogradu i programe hitne pomoi posle zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i pomoi izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.

24/05/2018
Budi u toku
gradska desavanja
22/05/2018
Budi u toku
Konkursi
gradska desavanja
18/05/2018
Budi u toku
gradska desavanja
16/05/2018
Budi u toku
gradska desavanja
Pozitivne vesti
Sport