12/05/2017
TRENING ZA IZRADU PREDLOGA PROJEKTA „Projektni jezik aktivne zajednice 2017“
  1. i 28. maj, 3. i 4. jun 2017. godine  
     

 
Treningom „Projektni jezik aktivne zajednice 2017“ planirana je obuka za pripremu konkursne dokumentacije na otvorene pozive za finansiranje projekata.
Sam proces apliciranja kod različitih domaćih i EU fondova je složen, dok se finansijska sredstva dodeljuju isključivo detaljno isplaniranim i razrađenim projektima po osnovu jasno definisanih kriterijuma evaluacije.
Cilj treninga je pružiti polaznicima osnovna znanja o procesu izrade predloga projekta, kao što su definisanje društvenog problema koji se želi rešiti projektom, definisanje ciljeva, ciljne grupe i korisnika projekta, razrada aktivnosti, izrada budžeta, formiranje partnerstava, upoznavanje sa E-aplikacijom za evropske programe.

Kome je trening namenjen?
Trening je namenjen zaposlenima u školama, lokalnoj samoupravi, predstavnicima institucija, civilnog i privatnog sektora, fizičkim licima koja žele da se upoznaju sa metodologijom izrade projekata. Trening se preporučuje osobama koje nemaju iskustva u pisanju projekata ili žele da obnove svoje znanje.

Trajanje treninga: 4 dana (tokom dva vikenda), maj-jun 2017. godine
Datum održavanja treninga: 27. i 28. maj, 3. i 4. jun 2017. godine
Vreme treninga: od 10:00 do 13:00, i od 14:00 do 17:00 časova
Lokacija: Centar za kulturu Grocka, Majevička br. 9 u Grockoj (Rančićeva kuća)

Organizator treninga: Centar za kulturu Grocka, ustanova kulture opštine Grocka. Svoju osnovnu delatnost realizuje u širokom polju savremene kulture, kroz organizaciju izložbi, koncerata, kreativnih radionica, diskusionih programa, manifestacija… Centar za kulturu svoje bogate programske i projektne aktivnosti realizuje samostalno ili u saradnji sa drugim kulturnim i obrazovnim institucijama, kao i civilnim sektorom. Sedište ustanove je Rančićeva kuća, spomenik kulture od velikog značaja za RS.
Trening vode: 
- Dejana Baltes: Koordinatorka Kancelarije za mlade Grada Subotice. Master omladinska radnica na Univerzitetu u Novom Sadu. U okviru programa „Mladi u Akciji“/“Erasmus+“, aktivno se bavi koordinisanjem internacionalnih volontera EVS programa, vođenjem i kreiranjem omladinskih razmena kao i realizacijom internacionalnih treninga. Od 2011. aktivno učestvuje u izradi i evaluaciji projekata Erasmus+ programa. Članica je trenerskog tima KOMS-a i Fondacije Tempus Beograd. 
- Bojan Milosavljević: Pozorišni reditelj i MA politikologije na modulu javne politike, Fakultet političkih nauka u Beogradu. Dizajnirao i koordinirao međunarodne i EU projekte za programe EACEA izvršne agencije Evropske komisije i MATRA program Kraljevine Holandije. Učestvovao u dvadesetak projekata međunarodne saradnje. Radi kao projektni menadžer za različite organizacije i institucije.

Radni materijal: svaki učesnik/ca dobija materijal o procesu izrade predloga projekta u elektronskom obliku.

Detalji treninga kao i prijavni formular su u prilogu mejla.
*Molimo Vas da popunjen registracioni formular pošaljete na e-mail adresu Centra za kulturu Grocka centargrocka@gmail.com sa naznakom „Za projektni trening 2017“
 
Dodatne informacije:
Osoba za kontakt: Danica Trajković, 064 64 23 688
Centar za kulturu Grocka, 011 850 23 21

FORMULAR ZA PRIJAVU