04/07/2017
Podrska zaposljavanju mladih - poziv za saradnju

Pokret za evropski razvoj obrazovanja, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, raspisuje

JAVNI POZIV BUDUĆIM MLADIM PREDUZETNICIMA  I PREDUZETNICAMA

za učešće u BESPLATNOJ* PETODNEVNOJ obuci koja će im pomoći da pokrenu sopstveni biznis!

Obuka će obuhvatiti sledeće oblasti:

 1. PREDUZETNIŠTVO – od početne ideje do sopstvene firme (dva dana)
 2. OSNOVE PRAVNOG ASPEKTA POSLOVANJA (jedan dan)
 3. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – porezi i praksa (jedan dan)
 4. MARKETING – kako sopstvni biznis učiniti prepoznatljivim i uspešnim (jedan dan)

 

Opšti uslovi konkursa:

 • da kandidat/kandidatkinja ima više od 18 godina, odnosno da ima pravo da radi u skladu sa Zakonom, kao i da nema više od 30 godina u skladu sa Zakonom o mladima
 • da je državljanin/ka Republike Srbije
 • da je spreman/na da se obaveze na učešće u obuci obuci i ostalim projektnim aktivnostima u skladu s ponuđenim terminima
 • da poseduje dobre komunikacijske veštine
 • da poseduje odgovornost i preciznost u radu
 • da je jako motivisan/na da na kraju procesa otvori svoj biznis

Prednost u selekciji će imati kandidati koji imaju formiranu biznis ideju.

Navedena obuka sastavni je deo projekta „Znanjem do svog biznisa“ namenjenog mladima koji su kreativni, motivisani da uče i pokrenu sopstveni biznis. Za 60 najboljih polaznika obuke biće organizovan mentorski proces podrške, u cilju jačanja njihovih kapaciteta da pokrenu sopstveni posao. Ovi kandidati će imati mogućnost da, kroz mentorsku podršku, dobiju konkretne savete i uputstva kako bi, do kraja projekta, otvaranjem firme, pokrenuli sopstveni biznis.

Svi učesnici u obuci dobiće sertifikate posle završetka obuke, kao dokaz o posedovanju novih znanja i veština. Obuka će biti održana u drugoj polovini avgusta 2017. godine, u Beogradu.

Prijavljivanje za učešće u obuci će se vršiti popunjavanjem prijavnog formulara, dostupnog na http://bit.ly/2s368gz.

Prilikom prijavljivanja, uz popunjeni prijavni formular, kandidati treba da dostave:

 • Radnu biografiju (CV)
 • Kratko motivaciono pismo s opisom biznis ideje

Nakon što popunite prijavni formular, molimo vas pošaljite radnu biografiju i motivaciono pismo elektronskom poštom na adresu info@pokretpero.rs, najkasnije do 23:59č, 16.07.2017.

* Obuka, kao i sve ostale aktivnosti na projektu, za sve primljene kandidate se finansira iz sredstava projekta „Znanjem do svog biznisa“ koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.