10/07/2017
Otvorene prijave za uee na projektu BGD.EKOnomija

Pozivaju se svi zainteresovani za obuke iz oblasti preduzetnitva i ekologije, odnosno poljoprivrede, a u okviru projekta BGD.EKOnomija, da se prijave preko linka: https://goo.gl/forms/BxPGH526rKSeK1hO2

Projekat je otvoren za sve mlade (do 30 godina) koji su zainteresovani da usvoje znanja iz gore pomenutih oblasti. Svi odabrani uesnici bie u obavezi da prisustvuju SVIM predavanjima, a oni najuspeniji bie odabrani i organizator projekta e im dodeliti sadnice paulovnije.

Svi mladi koji prou obuku i proces selekcije, a dobiju sadnice paulovnije, imae i individualni konsultativni proces, sa ciljem to uspenijeg razvijanja zasada i poslovnog ciklusa.

Prijave su otvorene do 31.jula do 23:59.