10/07/2017
Vee crtaa Umoiu

Negde daleko u zemlji snova, biemo sreni ti i ja. Imaemo ta se samo poeleti moe, videemo uda sva.

Centar za razvoj ideja zajedno u saradnji sa Udruenjem graana LADA organizuje vee crtaa pod nazivom Umoiu 11. jula u Baru Kuica (Borislava Pekia 15) u 20 asova. Cilj dogaaja jeste da se posveti panja kratkometranim crtaima koji su obeleili nae detinjstvo i nauili nas vrednostima koje danas poznajemo.

Kreator animiranog filma Umoiu ili Negde u zemlji snova je Maks Flier. On je takoe odgovoran za likove kao to su Mornar Popaj i Beti Bup. Crtani je napravljen 1939. godine u periodu izmeu dva velika rata, dok radnja filma prati tunu priu siromanog brata i sestre, kao i njihove majke koja nema nita drugo da im ponudi za veeru osim bajatog hleba koji dele na pola, a onda umau u vodu kako bi mogli da ga savau. Deca potom, i dalje gladna odlaze u krevet i sanjaju svet slatkia u kom sladoledi rastu iz zemlje a kokice padaju sa neba. Meutim, ujutru se bude i uviaju prijatno iznenaenje koje e uiniti da se njihovi snovi barem malo priblie javi.

Na repertoaru bie puteni sledei kratkometrani crtai:

 1. Studenko
 2. Baloni i iode
 3. ole prolee
 4. U zemlji snova
 5. Ptica trkaica i Kojot - Problemi sa lepkom
 6. Vitez Koja - Maak
 7. Bananamen - Bekstvo iz zatvora
 8. Porunik Dragulje - Dragulje protiv maioniara
 9. Popaj - Alibaba
 10. Duko Dugouko - Sneni zec
 11. Runo pae
 12. Bik ferdinand

Pozivamo vas da se na trenutak vratite u detinjstvo i uivate u umetnosti animacije.

Centar za razvoj ideja je nevladina organizacija iji je fokus podsticanje razvoja kreativnih ideja kod mladih, dok su glavni ciljevi unapreivanje njihovog poloaja u drutvu, ukazivanje na aktuelne probleme i realizaciju razliitih programa za njihovu edukaciju, uglavnom u oblastima preduzetnitva, kulture i ekologije.

Udruenje graana Lutajue Atraktivno Drutvo Artista (LADA) ima za cilj da podstakne razvoj kulturno-umetnikih manifestacija na podruju Republike Srbije i ire, u interakciji sa lokalnim stanovnitvom, a pre svega omladinom. Ideja ove grupe je da se mladi u lokalnim zajednicama drutveno anagauju u svojim sredinama kroz kreativni rad, kao i sticanje uvida u aktuelne umetnike tendencije, kako bi ih podstakli na sline budue realizacije u svojim mestima.

13/04/2018
Budi u toku
gradska desavanja
11/04/2018
Budi u toku
gradska desavanja
Radionice
16/03/2018
Budi u toku
gradska desavanja
Pozitivne vesti
15/03/2018
Budi u toku
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
gradska desavanja