04/08/2017
APC/CZA Izložba u susret Međunarodnom danu mladih

U okviru manifestacije kojom se obeležava Međunarodni dan mladih u Beogradu koju organizuje Kancelarija za mlade grada Beograda u partnerstvu sa Stadion shopping centrom u saradnji sa Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila, od 07. do 12. Avgusta 2017. godine u prostoru  Stadion shopping centra biće postavljena tematska izložba fotografija “Tražioci azila – čekajući život”.

Tema izložbe su životi žena i dece tražilaca azila u Srbiji koji su se našli među nama bežeći od rata, nasilja i straha, viđeni očima studenata volontera i aktivista Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila sa Fakulteta likovnih umetnosti i Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda. Kako je opšti cilj Međunarodnog dana mladih skretanje pažnje na problem, kulturna i pravna pitanja mladih, kao i doprinos u prevenciji sukoba, inkluziji, socijalnoj pravdi i izgradnji mira i sigurnosti, fotografije izbeglica i njihovog teškog života sa izložbe će poslužiti da se javnost, a posebno mladi iz lokalne sredine još bolje upoznaju sa patnjom i problemima savremenih izbeglica u Srbiji i da doprinesu  temi ovogodišnjeg Dana mladih – Mladi grade mir.