21/08/2017
PRAKSAM: OTVOREN KONKURS ZA UČEŠĆE MLADIH U PROGRAMU RADNIH PRAKSI

Pozivamo mlade sa teritorije Srbije, da se prijave za učešće u programu kvalitetnih radnih praksi kojirealizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Privrednom komorom
Srbije i Američkom privrednom komorom (AmCham), a uz podršku Ministarstva omladine i sporta.


Program praksi se sprovodi u okviru projekta „PRAKSAM III – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse“.
Konkurs je otvoren za motivisane mlade koji žele da steknu kvalitetno radno iskustvo kroz praksu u privrednim subjektima širom Srbije. Pored prilike za učenje i sticanje radnog iskustva, BOŠ će svim mladim praktikantima obezbediti i skromnu novčanu nadoknadu u iznosu troškova toplog obroka i lokalnog prevoza, te mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje. Svakom od izabranih praktikanata će biti dodeljen mentor/i iz privrednog subjekta u kojem se realizuje praksa.
Do sada je kroz naše programe prakse prošlo preko 80 mladih ljudi, u preko 50 kompanija i javnih institucija, od kojih je oko 80% zaposleno po završetku prakse.
Program #PRAKSAM je razvijen u skladu sa konceptom kvalitetnih radnih praksi. Standardi kvaliteta radnih praksi koje promovišemo i kroz ovaj program uključuju postavljanje ciljeva učenja i obuke, obezbeđen sistem mentorstva, ograničeno trajanje prakse, potpisivanje ugovora kojima se regulišu uslovi radne prakse i dodela sertifikata nakon obavljene prakse. Kroz primenu standarda kvaliteta, obezbeđujemo da mladi ljudi imaju priliku da unaprede svoje znanje i veštine, steknu radno iskustvo i da istražuju mogućnosti za razvoj karijere, što ima pozitivne efekte na njihovo zapošljavanje i tranziciju ka zaposlenju.
Zašto da Praksam?
Prakse su mnogo više od samo dobre stavke u radnoj biografiji. Kroz praksu možeš da pronađeš svoj željeni karijerni put. Možeš da izgradiš mrežu profesionalnih i ličnih kontakata – a te mreže traju! Možeš da razviješ veštine koje se traže na tržištu rada, kao i da izgradiš samopouzdanje i poboljšaš svoje radne navike.
Drugim rečima, praksa je sjajan način da započneš svoju karijeru i povećaš konkurentnost jer ćeš kroz praksu:
? možda pronaći svog budućeg poslodavca;
? u realnom poslovnom okruženju steći nova, ali i proveriti postojeća znanja i veštine;
? moći da pronađeš profesionalne, ali i lične uzore;
? ojačati i unaprediti svoj CV;
? steći brojne kontakte i umrežiti se sa ljudima iz različitih oblasti;
? moći da stekneš jedinstveno životno iskustvo.
Tokom septembra biće odabrani praktikanti i praktikantkinje kojima će tokom tromesečne prakse biti dodeljen mentor u kompaniji koji će se starati da se mladi stručno usavrše ali i da se kvalitetno pripreme za svet rada.
Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodni, znanju i inovacijama. Počev od 2012. godine kreirali smo i sproveli programe kvalitetnih radnih praksi u organima javne uprave i biznis sektoru, koji su dali sjajne rezultate u pogledu unapređivanja zapošljivosti i zapošljavanja mladih koji su u njima učestovali. Kroz ove programe ujedno pomažemo malim i srednjim preduzećima da ojačaju svoje kapacitete za organizovanje kvalitetnih radnih praksi, a organima javne uprave da unaprede svoje procedure za selekciju i regrutaciju mladih stručnjaka za radne prakse i pripravništvo.
Do sada je kroz naše programe prakse prošlo preko 80 mladih ljudi, u preko 50 kompanija i javnih institucija, od kojih je oko 80% zaposleno po završetku prakse.
Konkurs za prijavljivanje na program #PRAKSAM otvoren je do 28. avgusta 2017. godine.
Više informacija o pozicijama i kompanijama koje učestvuju u programu kao i o proceduri za prijavljivanje pogledajte OVDE.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na i-mejl adresu prakse@bos.rs ili
putem telefona 011/3061-341.