29/09/2017
Poziv za nove besplatne treninge finansirane od strane MOS-a

Centar za poslovne treninge,
u okviru projekta ”Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao”, poziva Vas da se prijavite na konkurs, preuzmete inicijativu, budete svoji i kreirate sami svoju budućnost! 


Projekat „Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao“, sprovodi udruženje Centar za poslovne treninge, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Problem
Nezaposlenost i neaktivnost kao jedan od najvećih problema sa kojima se mladi suočavaju prepoznat je od strane Republike Srbije i doneta su brojna strateška dokumenta i predložene različite mere i aktivnosti radi rešavanja istih. Međutim, rezultati u praksi su neprimetni, od 2008. do 2014. neaktivnost mladih povećana je za 5.8% (sa 66,2% na 72%), a sa njom je usko povezana i stopa nezaposlenosti kod mladih. Sa druge strane, prema godišnjim istraživanjima Unije poslodavaca Srbije, nedostatak adekvatnih kadrova je na trećem mestu prepreka u razvoju poslovanja, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku poseban problem nastaje kada diplomci treba da se zaposle, 18,5 % osoba sa visokim obrazovanjem čeka na posao između dve i četiri godine.
Šta Vam nudimo:
Kompanija SciEd Technologies doo zajedno sa udruženjem Centar za poslovne treninge (osnovano od strane navedene kompanije), nudi mladima potpuno novi koncept treninga:
Treninzi veština
Unapređenje hard i soft veština koje su neophodne inovativnim kompanijama i uvežbavanje primene istih radi boljeg razumevanja potreba klijenata i donošenja prave odluke na osnovu priloženih podataka.
Realno iskustvo
Rešavanje poslovnih izazova u okviru malih timova uporedo sa rukovodiocima vrhunskih kompanija.
Kontakti sa poslodavcima
Ostvarivanje dragocenih kontakata sa rukovodiocima kompanija i njihovim zaposlenima, a što će kasnije rezultirati iskustvom u daljem razvijanju poslovnih kontakata.
Šta Vam je potrebno za program?
• radna biografija (OBAVEZNO preuzeti template sa sajta za prijavu / www.poslovnitrening.rs)
• motivaciono pismo
Troškovi programa za mlade nezaposlene?
Program treninga je besplatan (finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru projekta “Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao”).
Po završetku treninga uz dodelu sertifikata biće održana konferencija sa predstavnicima MOS-a, kompanija, medija radi promovisanja neformalnog obrazovanja, mentorstva i medjusektorske saradnje u cilju povećanja zaposlenja i zapošljivosti mladih.
Šta je Centar za poslovne treninge?
Centar za poslovne treninge je visoko specijalizovano udruženje čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti za karijerno usavršavanje srednjoškolaca, studenata i mladih kako bi na što lakši način pronašli svoje mesto na tržištu rada.
Kome su namenjeni programi?
? studentima završnih godina studija, apsolventima i mladim nezaposlenim svih struka i profila
? trening je predviđen za period: 23.10. - 10.11.2017. godine
 ? Trajanje 3 nedelje, svakodnevno u periodu od 9.30-16.30h
? 16 polaznika
Prva nedelja programa
–STICANjE VEŠTINA:
? Veštine komunikacije i asertivna komunikacija,
? Veštine prezentacije,
? Veštine davanja i primanja povratne informacije (feedback),
? Poslovna etika,
? Poslovno ponašanje i bonton,
? Poslovna korespondencija i komunikacija,
? Veštine pregovaranja.
Druga nedelja programa
– IZAZOV POSLODAVCA:
? Primena veština i znanja stečenih u prvoj nedelji programa uz uključivanje predstavnika kompanija koji će prikazati probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.
Treća nedelja programa
– NAĐI SVOJ PUT:
? razgovori sa HR-om i simulacija intervjua sa polaznicima,
? Life coaching Program edukacije je sačinjen prema potrebama kompanija i njihovim zahtevima za kompeticijama koje mladi nezaposleni nisu imali priliku da steknu u toku studiranja
? Sertifikate o završenoj obuci izdaje kompanija SciEd Technologies doo.
? Cilj obuke je da mladi nezaposleni na kraju obuke steknu dovoljno praktičnih znanja i veština, kao i praktičnog iskustva koje će im pomoći da lakše dođu do zaposlenja
Kontakt:
? e-mail: info@poslovnitrening.rs
? telefon: +381 60 724 33 11

Prijavi se na sajtu: www.poslovnitrening.rs
konkurs je otvoren od 23. septembra do 15 .oktobra 2017. godine