09/10/2017
emu slui pozorite?

emu slui pozorite


Deiji kulturni centar Majdan pokree seminar na temu emu slui pozorite, gde e predavai zajedno sa polaznicima pokuati da odgovore na pitanje ta je i kakvo je pozorite danas.

Krenuli bi redom od istorijskih taaka nastanka teatarske igre, preko vanih pozorinih zanimanja pa sve do rezimea koji bi bio naa uloga u teatru danas. To bi i bio nekakav zavrni rad polaznika: da smeste sebe u pozorini okvir, koji ih je pojedinano zadovoljio tokom uea u seminaru.


Veoma esto neinformisanost deluje kao prepreka da se mladi ljudi ukljue u umetniki ivot, a posebno u svet teatra. Ovakav seminar ima za cilj da otkrije sve dobre osobine, ali i da ukae na odreene probleme pozorine umetnosti. Osnovni cilj je detaljna, iskrena i istinita informisanost polaznika o fenomenu koji esto svojom raskoi zaslepljuje i prikriva unutranju ozbiljnost.

Seminar vodi Milo Latinovi politikolog, pisac i direktor Bitef teatra.
Uzrast : program je prilagoen acima 7. i 8. razreda osnovnih kola kao i srednjokolcima.


Seminar e sadrati deset asova koji e se realizovati subotom od 16 asova.
Prvi as je planiran za 21. oktobar 2017.


Program je besplatan uz obavezne prijave na office@dkcmajdan.org.rs

11/06/2018
Radionice
Budi u toku
Pozitivne vesti
11/06/2018
Budi u toku
takmicenja
Pozitivne vesti
11/06/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
Radionice
11/06/2018
Budi u toku
volonteri
Pozitivne vesti