01/11/2017
Fondacija za mlade talente grada Beograda raspisuje Konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima srednjih škola sa teritorije grada Beograda

Fondacija za mlade talente grada Beograda raspisuje Konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima srednjih škola sa teritorije grada Beograda, u sledećim kategorijama: 

1. nabavke neophodne opreme koja omogućava dalje negovanje talenta,

2. učestvovanja na priznatim takmičenjima u inostranstvu,

3. učestvovanja na različitim obrazovnim kampovima, radionicama, edukacijama, seminarima, skupovima i sl. u inostranstvu.

 

Kandidat se rangira na rang listi Konkursa ostvarivanjem bodova koji su definisani u okviru svakog od sledećih kriterijuma: 

1. Talenat (umetnost, sport i nauka)

2. Socijalno-ekonomski status porodice

3. Uspeh u školovanju

4. Pripadnost osetljivoj društvenoj grupi

5. Izuzetnost

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- da poseduju talenat (da je osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom/međunarodnom takmičenju u prethodne dve školske godine);

- da su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice;

- da imaju prebivalište u gradu Beogradu, najmanje jednu godinu u odnosu na godinu u kojoj podnose prijavu, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;

- da su redovni učenici prvog, drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, a imaju sedište na teritoriji grada Beograda;

- da imaju prosek ocena svakog završenog razreda tokom srednjoškolskog obrazovanja najmanje vrlodobar (4,00), (za one koji su prvi razred srednje škole uzima se u obzir prosek ocena osmog razreda osnovne škole);

- da nisu ponavljali ni jedan razred u dosadašnjem školovanju, odnosno da su svaku školsku godinu završili u predviđenom roku.

- da nisu ostvarili novčana sredstva od Fondacije na prethodnom Konkursu u okviru kategorije u kojoj konkurišu.

 

Prijave na konkurs treba dostaviti na adresu: Fondacija za mlade talente grada Beograda, Trg Nikole Pašića br. 6, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu novačanih sredstava  talentovanim učenicima srednjih škola u 2017. godini”, neposredno Fondaciji ili preporučeno poštom.

 

Rok za dostavljanje prijava je 20. novembar 2017. godine.

 


Tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Obavezan obrazac prijave možete preuzeti ovde.