03/11/2017
KONKURS ZA PRAKTIKANTE U ADVOKATSKIM I IZVRŠITELjSKIM KANCELARIJAMA

KONKURS
ZA PRAKTIKANTE U ADVOKATSKIM I

 IZVRŠITELjSKIM KANCELARIJAMA

 

 

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) iz Beograda organizuje konkurs za praktikante u advokatskim i izvršiteljskim kancelarijama

 

Advokatska kancelarija „Nebojša Maraš“

Advokatska kancelarija „Jolović“

Advokatska kancelarija „Mraković i partneri“

Advokatska kancelarija "Obradović Vulović"

Advokatska kancelarija "Božilović- Petrović Gordana"

Advokatska kancelarija „Dragoslav  S. Ljubičanović“

Advokatska kancelarija „Učajev“

Advokatska kancelarija „Kostić Mara“

Izvršiteljska kancelarija „Marko Vukićević“

Advokatska kancelarija "Cvjetićanin Nenad"

Advokatska kancelarija "Cukavac Dragoš"
 Izvršiteljska kancelarija "Protić Nemanja

Advokatska kancelarija „Dumnić Nikola“

Advokatska kancelarija „Krstić-Ivanić“

Advokatska kancelarija „Saša Nikolić“

Advokatska kancelarija „Stojković-Prekajski“

Advokatska kancelarija "Olenik Aleksandar"

Advokatska kancelarija "MMJD legal"

Advokatska kancelarija „Milovanović Saša“

Izvršiteljska kancelarija „Svetlana Manić“
Advokatska kancelarija "Petrović Aleksandar"
Advokatska kancelarija "Obradović S. Aleksandar"

Advokatska kancelarija „Aleksandar Jovčić“

Advokatska kancelarija „Dušan Milašinović“

Advokatska kancelarija „Saša Parežanin“

Advokatska kancelarija „“Marko Birovljev“

Advokatska kancelarija „Nikola Malić“

Advokatska kancelarija „Žikić Zoran“

 

 

 


Broj praktikanata: 45

 

Advokatska kancelarija „Nebojša Maraš“ 1 praktikant

Advokatska kancelarija „Jolović“ 4 praktikanta

Advokatska kancelarija „Mraković i partneri“ 1 praktikant

Advokatska kancelarija "Obradović Vulović" 1 praktikant

Advokatska kancelarija "Božilović- Petrović Gordana" 1 praktikant

Advokatska kancelarija „Dragoslav  S. Ljubičanović“ 2 praktikanta

Advokatska kancelarija „Učajev“ 3 praktikanta

Advokatska kancelarija „Kostić Mara“ 2 praktikanta

Izvršiteljska kancelarija „Marko Vukićević“ 4 praktikanta

Advokatska kancelarija "Cvjetićanin Nenad" 2 praktikanta

Advokatska kancelarija "Cukavac Dragoš" 1 praktikant
 Izvršiteljska kancelarija "Protić Nemanja“ 6 praktikanta

Advokatska kancelarija „Dumnić Nikola“  1 praktikant

Advokatska kancelarija „Krstić-Ivanić“  2 praktikanta

Advokatska kancelarija „Saša Nikolić“  1 praktikant

Advokatska kancelarija „Stojković-Prekajski“  1 praktikant

Advokatska kancelarija "Olenik Aleksandar" 1 praktikant

Advokatska kancelarija "MMJD legal"  1 praktikant

Advokatska kancelarija „Milovanović Saša“  1 praktikant

Izvršiteljska kancelarija „Svetlana Manić“  1 praktikant
Advokatska kancelarija "Petrović Aleksandar" 1 praktikant
Advokatska kancelarija "Obradović S. Aleksandar" 1 praktikant

Advokatska kancelarija „Aleksandar Jovčić“ 1 praktikant

Advokatska kancelarija „Dušan Milašinović“ 1 praktikant

Advokatska kancelarija „Saša Parežanin“ 1 praktikant

Advokatska kancelarija „“Marko Birovljev“ 1 praktikant

Advokatska kancelarija „Nikola Malić“ 1 praktikant

Advokatska kancelarija „Žikić Zoran“  1 praktikant

 

Praksa nije plaćena.

 

 

 

 

Trajanje:

 

 2 nedelje

Advokatska kancelarija „ Dragoslav S. Ljubičanović“

Advokatska kancelarija „Nebojša Maraš“

Advokatska kancelarija „Učajev“

Advokatska kancelarija „Žikić Zoran“

Advokatska kancelarija „Aleksandar Jovčić“

Advokatska kancelarija „Kostić Mara“

Advokatska kancelarija “Jolović“

Advokatska kancelarija „Dušan Milašinović“

Advokatska kancelarija „Saša Parežanin“

Advokatska kancelarija „“Marko Birovljev“

Advokatska kancelarija „Krstić-Ivanić“

Izvršiteljska kancelarija „Marko Vukićević“

Izvršiteljska kancelarija „Svetlana Manić“

Advokatska kancelarija "Cvjetićanin Nenad"

Advokatska kancelarija "Cukavac Dragoš"
 Izvršiteljska kancelarija "Protić Nemanja" 
Advokatska kancelarija "Petrović Aleksandar"
Advokatska kancelarija "Božilović- Petrović Gordana"
Advokatska kancelarija "MMJD legal"
Advokatska kancelarija "Obradović Vulović“
Advokatska kancelarija "Olenik Aleksandar"
Advokatska kancelarija "Obradović S. Aleksandar"

 

3 nedelje

Advokatska kancelarija „Saša Nikolić“

Advokatska kancelarija „Nikola Malić“

 

MESEC DANA

Advokatska kancelarija „Mraković i partneri“

Advokatska kancelarija „Dumnić Nikola“

Advokatska kancelarija „Milovanović Saša“

 

2 meseca

Advokatska kancelarija „Stojković-Prekajski“

 

 Praksa u advokatskim i izvršiteljskim kancelarijama će se  započeti  neposredno nakon odabira kandidata/kinja.


Radno vreme: u skladu sa dogovorom.


Mesto obavljanja prakse: Beograd


Opis poslova: Praksa će se obavljati u saradnji sa mentorom i drugim zaposlenim licima u kancelariji. Obuhvata upoznavanje sa načinom rada kancelarije, 

evidencijom predmeta i pisanjem podnesaka, odlaske na suđenja,kao i obavljanje 

ostalih poslova iz oblasti prava kojima se kancelarija  bavi.

 


Uslovi za učešće na konkursu:

  • status studenta(Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računaru
  • ozbiljnost i motivisanost u radu

 

 


Kriterijumi izbora: Izbor kandidata/kinja vršiće se na osnovu podataka iz aplikacionog formulara i intervjua koji će biti obavljen sa kandidatima koji su ušli u uži izbor. Posebno će se uzeti u obzir posvećenost i motivisanost kandidata.

 

 

Način prijavljivanja: 

Popunjen aplikacioni formular - APLIKACIONI-FORMULAR.doc sa slikom, i naznakom  „PRAKSA“,

poslati na vpstep@elsa.org.rs  do četvrtka, 9. novembra 2017godine u 20.00h.


Informacije:

Miša Sekulić

vpstep@elsa.org.rs

(00) 381 63 85 59 444