01/12/2017
Samit mladih 2017 - reportaža sa panela "Mladi i kultura"

Tekst Ane Grčić, studentkinje Fakulteta političkih nauka, prenosimo u celosti:

"Treći po redu beogradski Samit mladih, u organizaciji Kancelarije za mlade Grada Beograda, održan je 28. novembra u prostorijama Sava Centra. Na ovom događaju mladi su se upoznali sa više zanimljivih tema i čuli mišljenja velikih imena u Srbiji.

Jedan od održanih panela na beogradskom Samitu mladih nosi naziv ‘Mladi i kultura.’ Publika je imala prilike da čuje izjave učesnike panela na pitanja moderatorke Maje Živanović, autorke emisije Skica, kao i da slobodno postavlja pitanja na koja su panelisti rado davali odgovor. Učesnici panela bili su Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja, Milan Lazović, podsekretar za kulturu, dr Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, dr Slobodan Mrđa, takođe iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, i Marko Kusmuk, slikar.

Diskusija je započeta rečju Ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića i konstatacijom da je kultura važan činilac slobodnog vremena mladih. Međutim, dve trećine mladih ne učestvuje u kulturnoj potrošnji, kao dve glavne prepreke uzimaju se novac i vreme. Duh vremena različito utiče na interesovanja pojedinaca, banalni sadržaj u našoj okolini nažalost privlači najviše pažnje. ‘Kultura nije samo novac, ali ona ne funkcioniše bez njega’, istakao je Ministar i dodao da se u velikoj meri ulaže u objekte kulture finansiranjem grada. „Omladini je potrebno približiti kulturu, Beograd za to ima kvalitetnu i sadržajni ponudi, primer za to je i otvaranje Muzeja savremene umetnosti, posle 10 godina i Narodnog muzeja, posle 15 godina.“
Milan Lazović, podsekretar za kulturu, izložio je da se u obogaćenje kulturnog života stalno ulaže i da među mladima postoji interes, ali je manje realizovan. Pored velikog broja besplatnih manifestacija u Beogradu, pozorišne i koncertne ulaznice imaju veoma pristupačne cene. Status najposećenijih događaja u Beogradu svakako drže FEST i Sajam knjiga. Bitan i potreban faktor je interes mladih, naši panelisti složili su se da je obrazovanje ključno za formiranje interesa i opredeljenja za kulturu.
Ministar Vukosavljević i podsekretar za kulturu Lazović zajedno su dali odgovor na pitanje o saradnji između ministarstva prosvete i kulture. Teme kojima se ova dva ministarstva bave su veoma srodne i saradnja bi trebalo da bude veća i izraženija, primer za to su akcije, organizovane od strane ministarstva kulture, kojima ministarstvo prosvete uvek daje značajan doprinos.
Predstavnici Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka dr Vuk Vukićević i dr Slobodan Mrđa govorili su o svom istraživanju na temu mladih i kulture. Izneli su rezultate da se mali broj mladih opredeljuje za kulturu, kao konzument, ali i kao stvaralac. Participacija u kulturi u velikoj meri je povezana sa ekonomskim statusom, zbog toga je potrebno da ministarstva zajedno rade na rešavanju ovih problema. Kao problem ističu i obrazovane ustanove za najmlađe, škole bi trebalo da se uključe u učenje kulture od malih nogu.
Gospodin Slobodan Mrđa ističe tri faktora kao uticaj na publiku, a to su motivacija, sposobnost za učešće i prilika za učešće. Institucije kulture trebalo bi prvo da upoznaju svoju publiku, zatim da svojoj ciljnoj grupi pristupe marketinškim ili programskim strategijama. Interes postoji i kod institucija i kod mladih, ali nedostaje povezanost.
Naš slikar Marko Kusmuk, kao predstavnik mladih umetnika, izneo je svoje iskustvo u ostvarivanju svog talenta u kulturi. Proces sopstvenog razvitka na našem tlu je vidno otežan najviše zbog ekonomskog stanja, potrebno je još ulaganja po pitanju umetnosti, konkursi predstavljaju jedan od načina i najbolje prilike koje umetnik može imati. Za proces rešavanja finansijske situacije traži se najbolje rešenje.
Kao veliki problem izloženo je i neravnomerno stanje u unutrašnjosti države. Proces decentralizacije kulture počiva na obnovi kulturnih institucija širom zemlje. Ministar Vukosavljević predstavio je projekat ‘Grad u fokusu’ kao početno rešenje, za ovakav problem potrebno je više vremena, ali važno je da mu se pristupa na dobar način.
Za sam kraj Ministar kulture i informisanja, Vladan Vukosavljević, konzumaciju kulture uporedio je sa istraživanjem pod nazivom ‘Plitko’, dokazano je da čovečanstvo utiče na stvaranje novih sinapsi u mozgu pojedinca, pa se samim tim i čovek menja, na isti takav način i kultura utiče na čoveka i menja ga."