01/12/2017
Samit mladih 2017 - reportaža sa panela "Povelja prava studenata"

Tekst Ane Grčić, studentkinje Fakulteta političkih nauka, prenosimo u celosti:

"Utorak, 28. novembar, bio je predodređen za Treći Beogradski Samit mladih u Sava centru.
Pored mnogo zanimljivih tema dotakli smo se i prava studenata, održan je panel ‘Povelja prava studenata’. Moderatorka tribine Jugoslava Vojinović, predstavnica Kancelarije za mlade Grada Beograda, predstavila je učesnike panela profesora dr Branka Rakića, Anu Jakovljević, Marka Antića i Branka Spasića.
Centralna tema panela bila je Povelja o pravima studenata, koju je sastavio profesor doktor Branko Rakić, Univerzitetski ombudsman i profesor Pravnog fakulteta.
Na samom početku profesor je izložio svoj razlog za sastavljanje ove Povelje. Kao Univerzitetski ombudsman, zakonski je zadužen da reši svaki problem pred koji ga stave članovi univerzitetske zajednice, dakle, i profesori Univerziteta i studenti (skrene pažnju na kršenje određenih pravili i/ili propisa u radu Univerziteta i drugih visokoškolskih ustanova). Pitanje profesora u velikoj meri rešeno je njihovim ugovorom o radu, ali kada se dođe do pitanja studenata, profesor objašnjava, ne postoji detaljno razrađena i precizno određena lista na jednom mestu. U svojoj knjizi izložio je potencijalna studentska prava, jer i svoja određenja shvata kroz prava.
Profesor Branko Ristić je još 2009. godine, zajedno sa Markom Antićem, takođe panelisti, tadašnjem članu Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta u Beogradu, a sadašnjem predstavniku Univerzitetske omladine Beograda, došao na ideju sastavljanja ovog dokumenta. Izložili su prava za koja studenti često nisu svesni da imaju, prava u kojima se izlazi u susret potencijalu studenta. Od prvog razreda osnovne škole deca se uče ponavljanju pročitanog, bez opcije razuma, da gradivo razumeju sama. Ovo predstavlja boljku obrazovnog sistema, zapostavlja se ključni zadatak, da student razmišlja, razume i samostalno primeni materiju. Sistem povelja u svetu mnogo je više razrađen i predstavlja obavezujući akt, kod nas se oseća velika potreba za tim.
Ana Jakovljević, iz Centra za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Beogradu, bivši student profesora Rakića, naglasila je profesorov pozitivan pristup studentima i konstantno stavljanje studenta u centar. Gospođa Jakovljević sastavila je početnu verziju etičkog kodeksa, koji je kasnije usvojen, ova verzija predstavlja akt primenljiv na naš sistem. Ističe da je etiku, moral i pristojno ponašanje teško definisati, takođe ističe i pitanje kako ih definisati i popbrinuti se da ne dođe do pogrešnog tumačenja; zbog toga gospođa Jakovljević smatra ovaj dokument najzahtevnijim, jer zadire u domen ličnog identiteta i pristojnosti.
Dolazi se do zaključka da je Povelja potreban dokument i bitan element, da štiti slabijeg, jer profesor ima moć nad studentom, te je Povelja nešto za šta se student može držati, na šta se može pozvati.
Poslednji učesnik panela Branko Spasić, član Saveza studenata Beograda, student istorije umetnosti, takođe je prošao kroz procese ove tematike, polazi od sebe i mišljenja je da dokument ne može promeniti postojeću situaciju i da nije delotvoran za studente u realizaciji njihovih obaveza. Postavlja se pitanje da li je Univerzitet jedino mesto gde se akt treba sprovesti.
Povelja je nailazila i na prigovore i neodobravanja, na nivou svih studentskih parlamenata i organizacija je prihvaćena, ali Univerzitet u Beogradu je ne prihvata.
Na sastancima Senata i Saveta kao zahtev iznosi se ubacivanje obaveza, Povelja insistira na pravima, ali bez obaveza, one nisu istaknute. Povelja zaista treba da postoji, ali takođe mora ostvariti i potreban odnos obaveza i prava.
Gospodin Marko Antić kritikuje Univerzitet zbog izbegavanja odgovornosti na ovu temu i nedostatka političke volje za usvajanje dokumenta.
„Mi kao akademska zajednica nismo spremni na prihvatanje“, dodao je Antić, „za prihvatanje ideje potrebno je vreme i razumevanje ljudi, prihvatanje dolazi tek na kraju.“
Povelja predstavlja akt koji treba da prođe neprimećeno, da se ne primeni, jer se podrazumeva.
Ova debata izazvala je pozitivne reakcije publike, pokrenula se nova tema koja će se sigurno dalje obrađivati u budućnosti."