04/12/2017
Pravo vreme da se spremi za ispitni rok

Uz podrku Kancelarije za mlade Stari Grad, omladinsko Udruenje Svetski omladinski talas organizuje trening iz oblasti upravljanja vremenom pod nazivom:
Pravo vreme da se spremi za ispitni rok
Subota, 9.decembar, Omladinski centar Stari Grad, Marala Birjuzova 58, Beograd, 12 asova
Da li ste znali da ukoliko za uenje odvojimo 1 as dnevno, 7 asova sedmino, odnosno 365 sati u godini, to je dovoljno da u naredne 3 i po godine postanemo strunjak u oblasti koju smo izabrali da izuavamo?
Tokom viegodinjeg rada na lokalnim i meunarodnim projektima, lanovi organizacije Svetski omladinski talas imali su priliku da se upoznaju i rade sa velikim brojem mladih profesionalaca. Tokom profesionalnog razvoja, prioritizacija obaveza i usklaivanje fakultetskih i vannastavnih aktivnosti je neto to su mladi ljudi esto isticali kao svakodnevni izazov:
Da li u moi da uskladim sve svoje obaveze?
Kako da budem uspean/na na vie polja?
Da li u zavriti fakultet u roku?
Zato su vannastavne aktivnosti za mene znaajne?
Kako isplanirati kratkorone i dugorone vremenske ciljeve?
Ovo su samo neka od mnogobrojnih pitanja na koja emo odgovoriti u subotu 9. decembra.
Tokom jednodnevog treninga, potrudiemo se da ukaemo na vane segmente na koje bi trebalo obratiti panju u samoj organizaciji kako linog, pa tako i budueg profesionalnog ivota. Uspena organizacija vremena moe predstavljati teak izazov, ali uz odreene metode, praktine primere i teoriju koja e se obraivati na treningu, uesnice i uesnici e nauiti kako da efikasno reavaju svaki naredni problem.
Ko se moe prijaviti? Uesnici dogaaja mogu biti studenti prve i druge godine fakulteta koji do sada nisu pohaali radionice ili treninge sa slinom temom.
Kako se prijaviti? CV moete poslati na adresu office@worldyouthwave.org
Rok za prijave je sreda, 6. decembar 2017. godine do kraja dana.
Agenda treninga:
12:00-12:30 uvodna re i zagrevanje uesnika za rad;
12:30-13:50 prvi deo: postavljanje prioriteta i pravljenje vremenskog plana;
13:50-14:00 pauza;
14:00-15:45 drugi deo: modeli upravljanja vremenom;
15:45-16:00 pauza;
16:00-17:00 zavrna re i evaluacija.
Vie informacija o dogaaju i predavaima moete pronai na vebsajtu Svetskog omladinskog talasa.
Svetski omladinski talas osnovan je 24. oktobra 2005. godine kao nestranako, nevladino i neprofitno udurenje graana sa osnovnom misijom da afirmie i promovie meunarodnu omladinsku saradnju i interkulturalnu razmenu. Organizaciju je osnovala grupa studenata i postdiplomaca koji su bili motivisani iskustvima steenim na meunarodnim konferencijama i festivalima, ali koji su istovremeno posedovali prethodno steena iskustva aktivnim ueem u nevladinom sketoru.

23/10/2018
Budi u toku
Tribine
o nama
aktuelni projekti
Pozitivne vesti
22/10/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
Konkursi
18/10/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
o nama
aktuelni projekti
09/10/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
Takminenja