05/01/2018
Klok tik tok! Vreme je za rok!

Udruženje LENON, uz podršku Kancelarije za mlade Beograd, organizuje rok festival mladih pod nazivom "Klok tik tok – vreme je za rok", 13.januara 2018. godine u 15 časova u SC Šumice.  

04/01/2016
opis
22/01/2018
Budi u toku
Radionice
Seminari
Predavanja
22/01/2018
Budi u toku
Radionice
Seminari
18/01/2018
Radionice
Seminari
Budi u toku