12/01/2018
Odluka o izboru projekata prijavljenih na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata kancelarija za mlade

GRAD BEOGRAD
Kancelarija za mlade

objavljuje

ODLUKU O IZBORU PROJEKATA
prijavljenih na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata kancelarija za mlade gradskih opština od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Odluku možete pogledati/preuzeti ovde:

Odluka_o_izboru_projekata.doc

11/09/2018
Budi u toku
Konkursi
aktuelni projekti
20/08/2018
Budi u toku
aktuelni projekti
Konkursi
20/08/2018
Budi u toku
aktuelni projekti
Konkursi
volonteri