22/01/2018
Besplatna škola glume – Centar za kulturu Vlada Divljan

U teatru “OKO” deca i mladi stiču znanje i veštine  iz pozorišne umetnosti  zasnovane na savremenim pozorišnim tehnikama i metodama, čime se omogućava da razvijaju svoju kreativnost, veštine komunikacije, timski rad, znanje za prevazilaženje konflikta na miran način, osnažujući sebe kao ličnosti!?

 Dramske radionice će se održavati u prostoriji Centra za kulturu Vlada Divljan, sala 2, od 12h do 15h, sledećim danima: subota, 03.02.2018. , subota 10.02.2018. i u subotu 17.02.2018.godine

 Zainteresovani  mogu da se prijave  referentu za upis i informisanje  Centra za kulturu Vlada Divljan do 30.01.2018. Na kontakt telefon  069 872 8654 . Za više informacija o  dramskim radionicama, na telefon 064 18 33 447, dramske edukatorke  OKO.