26/01/2018
Edukativne tribine povodom Međunarodnog Dana sećanja na Holokaust

U ponedeljak 29.1. u 18h u Ustanovi kulture “Vlada Divljan” ( u saradnji sa GO Palilula) i u utorak 30.1. u 18 h u Kulturnom centru Čukarica,  Srpsko – jevrejsko pevačko društvo održaće edukativne tribine „ Da se nikad ne zaboravi, Holokaust, da se nikad ne ponovi – muzika piše sećanja,protiv predrasuda,  rasizma, diskriminacije, Antisemitizma, …za toleranciju”, a povodom Međunarodnog Dana Sećanja na Holokaust.

Ova tribina /radionica možete „koristiti“ seća se svih nevinih žrtava - Srba, Roma, Jevreja, Starog sajmišta, Banjice, Jajinaca, Jabuke…. Za ovaj projekat i doprinos zajednici SJPD je dobilo HELLO AWARDS 2015, a država Izrael je dodelila Priznanje za izuzetan doprinos jačanju veza izmeđi Izraela i Srbiji  (26.1.2016). U junu 2017 projekat je prezentovan u EU parlamentu na simpozijumu “EU sećanje” kao primer dobre prakse, a u maju 2017 predstavljen je u istom svojstvu u Bakuu na Svetskom forumu o interkulturnom dijalogu.

Ovakav projekat  je danas zaista neophodan. Jačaju desničarske snage, agresija, mladi imaju negativne uzore, nedovoljno znaju o prošlosti, obrazovanje i moralne vrednosti su poljuljane, predrasude i rasistički ispadi nisu retkost! Ova tribina uči, prvenstveno mlade,  o važnosti individualne odgovornosti i reagovanja, potrebi borbe protiv predrasuda, značaju kulture sećanja (prošlost je osnov sadašnjosti i budućnosti), značenju pravih moralnih vrednost – empatija, žrtvovanje (Pravednici) .Pored hora hora SJPD učestvuju naši eminentni stručnjaci: prof Dragan Popadić,socijalni psiholog (Filozofski fakultet), dr Milan Koljanin, istoričar (Institut za savremenu istoriju) i preživeli (danas veoam retki)!! Do sada je realizirano 69 tribina/javnh časova, prisustvovalo  je preko 13.500, najviše mladih (srednjoškolaca, studenata...), nastavnika, profesora, direktora škola, zaposlenih u lokalnim Upravama, građanstva, diplomata, medija... široke publike.

Predavači se prepliću uz  PP prezentacije koje sjajno dopunjuju izlaganja, a hor svojom muzikom prati, dodatno pojašnjava i oslikava dešavanja, atmosferu, poruku. Muzika piše sećanja na sve žrtve (mala komemoracija –Tebe pojem, Enoš), na destrukciju,smrt, tugu,borbu, ali i nadu, radost života (Hava Nagila).
Moramo se sećati Holokausta, svih nevinih žrtava, samo sa jednim ciljem - da se nikada nikome nigde ne desi ponovo, ali i da se ne zaboravi (s obzirom na sve češće pokušaje revizije prošlosti i veoma malih broj preživelih, kojih uskoro uopšte neće biti). Vezujući dešavanja u prošlosti sa konkretnim dešavanjima danas akcentira se matrica ponavljanja čime je individualna odgovornost danas još veća.

plakat_Centar_za_kulturu_„Vlada_Divljan“.pdf

plakat_Kulturni_centar_Čukarica.pdf