01/02/2018
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata koje realizuju nosioci programa i projekata u oblastima omladinskog sektora


GRAD BEOGRAD
Kancelarija za mlade

objavljuje

JAVNI KONKURS
za finansiranje i sufinansiranje projekata koje realizuju nosioci programa i projekata - udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu u 2018. godini

Tekst konkursa i propratnu dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde:

tekst_konkursa1.pdf

obrazac_prijave3.docx