05/03/2018
Predlog liste projekta odobrenih za finansiranje na javnom konkursu - udruenja mladih, udruenja za mlade i njihovi savezi u oblastima omladinskog sektora

GRAD BEOGRAD
Kancelarija za mlade

objavljuje

PREDLOG LISTE PROJEKATA
odobrenih za finansiranje na javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata koje realizuju nosioci programa i projekata - udruenja mladih, udruenja za mlade i njihovi savezi u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu u 2018. godini

Predlog liste projekata moete pogledati/preuzeti ovde: