08/03/2018
Održane obuke - Vršnjačke edukacije

Tokom 02., 03. i 04. marta održane su obuke za vršnjačke edukatore za tri edukativno-preventivne teme: Ili voziš ili piješ, Ne govoru mržnje i Rodna ravnopravnost.

Za svaku kampanju obučeno je preko 20 edukatora (ukupno 77), koji su od 05. marta krenuli sa radionicama u beogradskim srednjim školama. Tokom marta meseca srednjoškolci će biti u prilici da istražuju ove teme, donose zaključke i menjaju stavove, šireći pozitivne i zdrave vrednosti i životne stilove.

Vršnjačke edukacije sprovodi Kancelarija za mlade u saradnji sa CEPORA – Centrom za pozitivan razvoj dece i omladine.