08/03/2018
Odrane obuke - Vrnjake edukacije

Tokom 02., 03. i 04. marta odrane su obuke za vrnjake edukatore za tri edukativno-preventivne teme: Ili vozi ili pije, Ne govoru mrnje i Rodna ravnopravnost.

Za svaku kampanju obueno je preko 20 edukatora (ukupno 77), koji su od 05. marta krenuli sa radionicama u beogradskim srednjim kolama. Tokom marta meseca srednjokolci e biti u prilici da istrauju ove teme, donose zakljuke i menjaju stavove, irei pozitivne i zdrave vrednosti i ivotne stilove.

Vrnjake edukacije sprovodi Kancelarija za mlade u saradnji sa CEPORA Centrom za pozitivan razvoj dece i omladine.

09/01/2019
Budi u toku
Seminari
OBUKA
02/11/2018
OBUKA
Budi u toku
mladi sa invaliditetom
03/04/2018
Budi u toku
aktuelni projekti
edukacije
OBUKA
05/02/2018
Budi u toku
Zaposlenje
Konkursi
OBUKA