13/03/2018
KONKURS ZA ESTI COKE SUMMERSHIP PROGRAM LETNJE PRAKSE

Kompanija Coca-Cola HBC Srbija poziva studente tree i etvrte godine, apsolvente, diplomce, polaznike master studija, kao I sve one koji su u prethodne dve godine diplomirali, da se prijave na esti Coke Summership program letnje prakse.

Svi zainteresovani studenti koji ele da poveaju svoje anse za uspean poetak poslovne karijere, steknu dodatna znanja i provedu uzbudljivo leto radei sa zaposlenima u kompaniji, mogu se prijaviti u periodu od 12. marta do 9. aprila na sajtu www.cokesummership.com

U programu je do sada uestvovalo preko 150 polaznika, a njih vie od 50 je dobilo zaposlenje u kompaniji.

Program prakse studentima prua priliku da steknu prva radna iskustva, kao i da kroz rad sa mentorima, edukaciju, treninge i upoznavanje funkcionisanja velikog poslovnog sistema uspeno zaponu poslovnu karijeru i unaprede teorijski steena znanja sa svojih fakulteta.

Studenti e tokom estonedeljnog programa imati priliku da usavre svoje liderske sposobnosti, poslovnu komunikaciju i efikasno upravljanje vremenom, vetine u upravljanju projektima, kao i vetine prezentovanja. Na nedeljnom nivou, polaznici e imati priliku da stiu iskustvo kroz etiri dana rada na konkretnom projektu sa mentorom, a imae i jedan dan interaktivnih predavanja u kojima su predavai top menaderi kompanije, ali i strunjaci iz poslovnih organizacija sa kojima kompanija sarauje.

Svi studenti koji zavre program dobijaju potvrdu o zavrenoj praksi, a ulaze i u bazu za potencijalne zaposlene kompanije Coca-Cola HBC Srbija.

08/11/2018
Budi u toku
Konkursi
Praksa
07/11/2018
Budi u toku
Konkursi
volontiranje
30/10/2018
kursevi
Konkursi
Budi u toku
Pozitivne vesti
aktuelni projekti
o nama
30/10/2018
volonteri
Budi u toku
Konkursi