11/04/2018
Biznis planiranje radionica u beogradskom Startit centru

Pokreni sopstveni biznis i pomozi zajednici u kojoj ivi!
U ponedeljak, 16. aprila u 18 asova odrae se radionica Biznis planiranje iji cilj je da mlade upozna sa konceptom drutvenog preduzetnitva.
Na radionici Biznis planiranje uesnici savladavaju teoretske okvire biznis planiranja i razvijaju konkretan biznis plan, najosnovnijeg tipa.
Na fokus jeste na potencijalu mladih da stvaraju promene, no radionica je otvorena za sve aktivne i zainteresovane graane i graanke, bez obzira na godine.
Ovaj dogaaj je deo serije radionica na temu drutvenog preduzetnitva koje e se odrati u tvom gradu i koje ti mogu posluiti kao uvod i koristan trening za takmienje Social Impact Award. Ovo takmienje ti prua priliku da prijavi i uz nau pomo razvije plan za realizaciju tvog drutvenog preduzea.
Pogledaj raspored i teme radionica.
ta je Social Impact Award?
Social Impact Award je edukativni program i takmienje ideja za mlade od 15 do 30 godna kojim elimo da razvijemo i implementiramo inovativna reenja za drutvene i ekoloke probleme. Naa misija je da promoviemo duh drutvenog preduzetnitva kroz edukaciju, podrku i povezivanje. Ako eli da sazna vie o Social Impact Award posetina sajt ili FB stranicu.
Projekat Social Impact Award sprovodi organizacija Razlivalite, u saradnji sa Erste bankom, Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora, Austrijskom razvojnom agencijom, Erste Fondacijom i Startit Centrima.
Prijava
Radionica e se odrati u ponedeljak, 16. aprila, sa poetkom u 18 asova u prostorijama beogradskog Startit centra, na adresi Savska 5.
Prisustvovanje radionici je besplatno. Prijavi se popunjavanjem kratkogformulara.

09/01/2019
Budi u toku
Seminari
OBUKA
27/09/2018
Budi u toku
kursevi
Konkursi
Seminari
28/05/2018
Budi u toku
obuke
Seminari
24/05/2018
Budi u toku
Seminari
obuke