24/04/2018
Fakultet organizacionih nauka dobio međunarodnu akreditaciju

 Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (FON) uspešno je završio proces međunarodne akreditacije osnovnih akademskih studija za sva tri studijskih programa. Akreditaciju je izvršila nemačka agencija za studijske programe iz oblasti tehničkih nauka, informatike, prirodnih nauka i matematike –ASIIN.

 

Ova akreditacija je potvrda međunarodnog kvaliteta studijskih programa čime je povećana prepoznatljivost i vidljivost FON-a u inostranstvu i otvorena veća mogućnost mobilnosti studenata i diplomaca.

 

Akreditacija se odnosi na sva tri studijska programa osnovnih studija:

  1. Informacioni sistemi i tehnologije,
  2. Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu,
  3. Menadžment i organizacija.

 

Tokom zahtevnog procesa akreditacije ocenjivan je kvalitet studijskih programa, od strukture do načina izvođenja nastave, organizacije i izvođenja ispita, zaposlenih na Fakultetu, ulaganje u kadrove Fakulteta, ulaganje u razvoj studenata, transparentnost rada Fakulteta, kao i upravljanje kvalitetom – procena kvaliteta i razvoj.

 

Dva studijska programa osnovnih akademskih studija Informacioni sistemi i tehnologije i Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu, dobili su i pečat Euro-Inf koji svedoči o ispunjenosti standarda i kvalitetu studijskih programa informatike, što ih svrstava u prve studijske programe u Srbiju koji imaju navedeni pečat.

 

Pored Fakulteta organizacionih nauka, ASIIN pečat poseduju vodeći Nemački univerziteti, kao i fakulteti iz Finske, Kazahstana, Turske, Španije, Poljske i dr.

 

 

 

 

 

04/01/2016
opis
13/11/2018
HOT
Budi u toku
Samit mladih
Pozitivne vesti
aktuelni projekti
volonteri
volontiranje
01/11/2018
Budi u toku
o nama
aktuelni projekti
Samit mladih
gradska desavanja
Pozitivne vesti
Konferencija
hot
07/11/2018
Budi u toku
o nama
aktuelni projekti
Pozitivne vesti
hot