08/05/2018
Da li postoji nain da menja svet na bolje i od toga ivi? Prijavi svoju biznis ideju i osvoji mentora, put u Gruziju i novanu podrku!

im se sunce vrati u grad, na beogradske ulice izmile svi njegovi graani, eljni druenja van etiri zida. Nou se pabovi i parkovi iznova pune mladima - neko posle druenja ide u klub, neko ide kui, neko ostaje do jutra da pria o filozofiji, ivotnim planovima i velikim idejama (i veina njih do sutra bude zaboravljena).

Tako se na stepenitu ispod Narodne biblioteke (interno nazvanim "Razlivalite") leta 2013. noima okupljalo veliko drutvo, sa gitarama i prateom opremom. Meutim, desilo se to da je iz meseca u mesec ova druina bivala sve manja. Ono to zovemo "odlivom mozgova" se moglo videti slikovito i jasno na tako malom uzorku ljudi. Iako puni energije i prilino zaljubljeni u svoj grad i okruenje u kome ive, mladi ljudi su odlazili - u potrazi za karijerom, novcem, svojim mestom pod suncem. Tako su tri drugara - Duan, Milo i Ivan - donela odluku da ideja ipak preivi do sutra. Ispostavilo se da je preivela do danas.

Moe drugaije

Godine 2014. nastaje organizacija Razlivalite, nazvana po istom onom stepenitu na kome je sklopljen "pakt" o njegovom osnivanju. Cilj organizacije je stvaranje plodnog okruenja za razvoj drutvenog preduzetnitva mladih u Srbiji koje e se stvoriti kroz niz programa, besplatnih edukacija, radionica i saradnju sa kompanijama koje se bave slinom tematikom. Kada kaemo "drutveno preduzetnitvo" mislimo na poslovanje sa viim ciljem - reavanje drutvenog ili ekolokog problema na konkretan nain. To moe da bude bilo ta to vam smeta, od parka iza zgrade gde ima vie rasutog smea nego drvea, do nemogunosti zaposlenja ako ste preli 50-tu, a otputeni ste kao "tehnoloki viak". Sa druge strane - tradicionalna karijera ve dugo ne ispunjava mlade ljude. Sve je manje onih kojima je novac jedini motiv da ujutru ustanu i odu na posao. Potreban im je jai razlog i oseaj svrhe. Kada ispred "preduzetnitva" dodate "drutveno", posao postaje neka vrsta misije.

Tako dolazimo do jo jedne bitne komponente ove prie - a to je mo pojedinca, odnosno ideje. Glavni razlog zbog kog one najee ostaju na nivou prie ili zarobljene u glavama svojih stvaralaca, je to to deluju kao nauna fantastika ili neto to e nam oduzeti previe vremena (ili jo lake - neko drugi e to reiti).

Sa ovom zamisli na umu, Razlivalite je u Srbiju donelo program koji postoji u preko 20 zemalja sveta - Social Impact Award. To je takmienje koje, kao to ime kae, nagrauje najbolje ideje koje spajaju biznis i pozitivan uticaj na prirodu i/ili drutvo. Bilo koji tim ili pojedinac koji ima izmeu 15 i 30 godina i zamisao koju bi voleo da pretvori u biznis (ili misiju!) dobrodoao je da se prijavi na takmienje do 27. maja ili nas kontaktira za dodatne informacije (naite ih ovde!). Timovi koji uu u finale zatim prolaze tri meseca intenzivnog rada na svom projektu, pri emu e im biti obezbeena edukacija i mentor, a nagradu dobijaju 4 najbolje ideje.

ta je nagrada?

Social Impact Award je sa svojim saradnicima - Erste bankom, Coca - Cola HBC Srbija i Austrijskom razvojnom agencijom obezbedila nagradu od 1500 evra za sve pobednike timove koju treba da iskoriste za zapoinjanje svog biznisa. U nagradu za pobednike ulazi i mentorska podrka i put u Gruziju na svetski Social Impact Award samit, kome e prisustvovati pobednici iz svih zemalja gde ovaj program postoji.

U meuvremenu, Razlivalite dri karavan besplatnih radionica po Srbiji (raspored moete videti ovde) na kojima se bavi upravo temom drutvenog preduzetnitva i na kojima mogu da uestvuju svi koje zanima ova tema, ili samo preduzetnitvo, bez obzira da li imaju ambicije da uestvuju na takmienju. Ovde imate priliku da nauite kako se razrauje ideja, kako se odreuje ciljna grupa, pravi biznis plan, kontaktiraju donatori i jo mnogo toga.

Ako vam fali inspiracije, pronaite je ovde, meu prethodnim pobednicima Social Impact Award-a. Oni su tu da vas podsete da je promena mogua i da svet poinje u vaem domu, komiluku, u vaem gradu. Pridruite se akciji koja e ga uiniti malo boljim!

04/02/2019
Budi u toku
Konkursi
04/02/2019
Budi u toku
Pozitivne vesti
gradska desavanja
Konkursi
30/01/2019
Konkursi
Zaposlenje
posao
Budi u toku
Pozitivne vesti
29/01/2019
Budi u toku
Konkursi
Stipendije
Master
studenti