16/05/2018
Organizacija AIESEC prima nove lanove! Prihvati izazov investiraj u svoju budunost

Ovog prolea AIESEC ti prua mogunost da postane lan najvee omladinske organizacije na svetu!

ta je AIESEC?

AIESEC je globalna mrea studenata koja razvija liderski potencijal mladih i pozitivno utie na drutvo. Broji preko 86 000 lanova u vie od 117 zemalja sveta i prua veliki spektar mogunosti za svakog studenta.

Zato da ba ti postane lan?

Kroz rad u timovima u oblasti marketinga, odnosa sa javnou, prodaje i saradnje sa kompanijama, finansija, ljudskih resursa, kao i kroz projektni menadment, studentima se prua prilika da razviju svest o svojim mogunostima i iskoriste svoj potencijal.

Prosean lan AIESEC-a svaki dan radi na razvoju svojih komunikacionih i prezentacionih sposobnosti kroz timsko iskustvo, unapreuje liderske vetine i ui o drugim kulturama od internacionalaca koji preko ove organizacije dolaze u nau zemlju kako bi radili na drutveno-odgovornim projektima. Entuzijastini ljudi koji ele da rade na sebi i prenesu drugima svoje znanje, mrea internacionalnih kontakta i usavravanje u razliitim oblastima predstavljaju samo neke od prednosti koje ovu organizaciju ine odlinom sredinom za razvoj odgovornih mladih lidera budunosti.

Ovo ti zvui super... kako da se prijavi?

Studenti irom Srbije imae priliku da se ovog maja prijave za lanstvo i to u devet gradova: Beogradu, Niu, Novom Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Panevu, Kruevcu, aku i Subotici. Izazovi promenu i prijavi se putem linka:http://bit.ly/prihvatiizazov.

Dugogodinji AIESEC-ov partner Erste Banka je kroz mnogobrojne akcije i mogunost da mladi od 16 do 27 godina otvore besplatno tekui raun u njihovoj banci pokazala koliko ulae u mlade, pa su i ovaj put podrali AIESEC u nameri da razvija lidere u Srbiji i pokrene ih na aktivizam tokom studiranja.

U okviru same kampanje za regrutaciju novih lanova organizujemo i dogaaj u Kancelariji za mlade u Beograanki (Masarikova 5) na 6. spratu 30.05. od 18:30h.

Obezbedi svoje mesto prijavom na link: bit.ly/UpoznajAIESECSingidunum

Za vie informacija o samoj organizaciji i programima koji su na raspolaganju svim studentima moete pronai nawww.aiesec.org.rsi na zvaninoj facebook stranici.

08/11/2018
Budi u toku
Konkursi
Praksa
06/11/2018
Budi u toku
Praksa
17/10/2018
Praksa
mladi
mladi sa invaliditetom