24/05/2018
POKRENI DRUŠTVO

Centar za razvoj Srbije poziva mlade osobe
da se uključe u promenu društva i svoje lokalne zajednice kroz projekat
POKRENI DRUŠTVO
Promeni svoju zajednicu
Ideja nam je da se veći broj mladih uključi u društveni život u svojim lokalnim sredinama, da pokrenu pitanja koja su im važna i naprave plan akcije za
poboljšanje života svojih sugrađana i sugrađanki kako bi pokazali javnosti da nisu nemi posmatrači društvenih događanja.
Za učešće u projektu mogu se prijaviti mladi aktivisti i aktivistkinje uzrasta do 27. godina.
Troškove održavanja seminara i pratećih aktivnosti snosi Centar za razvoj Srbije.


Naš zajednički zadatak je da identifikujemo i odaberemo glavne probleme u našim sredinama, istražimo uzroke njihovog nastanka i da razvijemo akcioni plan za njihovo rešavanje.
Svoje planove ćemo predstaviti građanima putem TV nastupa na lokalnim televizijama i u štampanim medijima i putem javne tribine, a najbolji planovi će biti objavljeni u brošuri sa
akcionim planovima.


Za učešće u projektu se mogu prijaviti mladi aktivisti i
aktivistkinje uzrasta od 17 do 27 godina (aktivisti nevladinih,političkih, studentskih, sindikalnih, strukovnih i drugih organizacija društva i učenici đačkih parlamenata) ali i
pojedinci koji žele promene.
Troškove održavanja seminara i pratećih aktivnosti snosi Centar za razvoj Srbije, kao i troškove prevoza i ručak na završnom skupu u Beogradu za izabrane predstavnike timova.


ZAJEDNIČKI ZADACI
1. Pohađanje 2 jednodnevna seminara sa sledećim temama:
I IZRADA AKCIONOG PLANA
(identifikacija problema, predlaganje rešenja)
II STRATEŠKO PLANIRANJE, ULOGE ČLANOVA TIMA I
PROMOCIJA AKCIONIH PLANOVA
(PRVI SEMINAR JE 31. MAJA, A DRUGI 30. JUNA)
Predavači su: dr Lazar Marićević, Centar za razvoj Srbije i
prof. dr Slobodan G. Marković, Fakultet političkih nauka.
2. Kada se projektne aktivnosti završe u svih 10 gradova u
Srbiji, biće održan zajednički skup za tim lidere i konferencija
za štampu u Medija centru u Beogradu, gde ćemo promovisati
publikaciju sa izrađenim akcionim planovima, nakon čega će
svim učesnicima na projektu biti dodeljeni sertifikati.


ČEKAMO VAS 31. MAJA, U 11.00 ČASOVA U BEOGRAĐANKI
PRIJAVE NA MALI: razvojsrbije@razvojsrbije.or