11/06/2018
Poziv za učešće na nacionalnoj konferenciji „Uključivanje Uživo – ka inkluzivnoj omladinskoj politici“

Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u Vas u ime tri nacionalna saveza – Nacionalne asocijacije praktičara/-ki omladinskog rada, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS-a u Srbiji pozove na konferenciju: „Uključivanje Uživo – Ka inkluzivnoj omladinskoj politici“ koja će se održati 19. juna 2018. godine od 11 časova u Palati Srbija (sala Beograd). 

Jednodnevna konferencija organizuje se kao završni događaj projekta ”Uključivanje uživo” - i kao prilika za okupljanje relevantnih učesnika u ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade (NSM) 2015 - 2025, koji se tiču aktivnog učešća i uključivanja mladih iz društveno osetljivih grupa. Kroz zajedničku razmenu mišljenja želimo da iznedrimo praktične zaključke koji će doprineti institucionalnom razvoju inkluzivne omladinske politike, uvažavajući principe na kojima se temelji Nacionalna strategija za mlade – Poštovanje ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnosti i zabrane diskriminacije i jednake šanse za sve, kao i ostvarivanju strateških ciljeva NSM, koji se odnose na podršku društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti i aktivno učešće mladih.

Učesnici/ce konferencije su akteri koji rade sa/za osetljivim društvenim grupama mladih: organizacije mladih i za mlade, omladinski radnici/ce, članovi/ce mreža omladinske politike u Srbiji, zaposleni u lokalnim samoupravama, kancelarijama za mlade, centrima za socijalni rad, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zaštitinik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, SKGO, učesnici/ce projekta Uključivanje Uživo i drugi predstavnici/ce međunarodnih organizacija i donatora koje rade sa mladima.

Smatramo da možemo više i bolje – zajedno.

 

Prijavljivanje i rokovi:

Prijava na konferenciju je obavezna i nalazi se na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/1W2qY3Q5auC3M9pHg9lxBDBAtWzO62CRZryhuvmFZIZE/edit

 

Prijave slati do utorka, 12. juna 2018. godine do 23:59h. Odabrani učesnici/ce konferencije dobiće potvrdu učešća 13. juna. Prijavljivanje će se obavljati po principu prvenstva, ali će prednost u izboru biti data onima koji imaju iskustvo međusektorske saradnje sa: centrima za socijalni rad, jedinicama lokalne samouprave, lokalnim telima (npr. saveti za nacionalne manjine, rodnu ravnopravnost, itd.), organizacijama mladih/za mlade. Jedan od kriterijuma za izbor učesnika/ca biće i ujednačena polna i rodna zastupljenost ali i ujednačeno prisustvo predstavnika/ca osetljivih i manje zastupljenih grupa, organizacija/ustanova.

Usled većeg broja prijava, koji se očekuje, organizator neće biti u mogućnosti da obaveštava o neuspelim prijavama.

Organizator obezbeđuje posluženje na samom događaju. Putni troškovi u visini povratne autobuske karte će biti refundirani učesnicima/cama van Beograda nakon konferencije, uz priloženu kartu ili račun za benzin.

Više infomacija možete dobiti od Nevene Nikolić, koordinatorke omladinskih politika Beogradskog centra za ljudska prava na telefon: 064.824.6513 ili na e-mail adresu: nikolic@bgcentar.org.rs.