22/06/2018
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata kancelarija za mlade gradskih opština od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu u 2018. godini

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata kancelarija za mlade gradskih opština od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu u 2018. godini

GRAD BEOGRAD 
Kancelarija za mlade

objavljuje
 
JAVNI KONKURS 
za finansiranje i sufinansiranje projekata kancelarija za mlade gradskih opština od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu u 2018. godini

Tekst javnog konkursa i Obrazac prijave možete preuzeti ovde:

11/09/2018
Budi u toku
Konkursi
aktuelni projekti
20/08/2018
Budi u toku
aktuelni projekti
Konkursi
20/08/2018
Budi u toku
aktuelni projekti
Konkursi
volonteri