06/07/2018
Svetski kongres Meunarodne federacije za pozorina istraivanja

Beograd ove godine predstavlja centar kulturne diplomatije sveta. U njemu e se po prvi put odrati Svetski kongres Meunarodne federacije za pozorina istraivanja (International Federation for Theatre Research IFTR) od 9. do 13. jula 2018, u organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabi pokroviteljka je odravanja Svetskog kongresa meunarodne federacije za pozorina istraivanja. Ovim se pokazuje znaaj kulture i projekata koji dovode do interdisciplinarnih znanja, to vodi brem i sigurnom kulturnom i drutvenom razvoju.

Predsedavajua Organizacionog odbora Svetskog kongresa 2018. je Ivana Vuji, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti i ef Studio-Laboratorije izvoakih umetnosti. U najotrijoj konkurenciji najveih gradova sveta i najelitnijih kulturnih i obrazovnih institucija, Studio-Laboratorija izvoakih umetnosti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu osvojio je organizaciju ovog izuzetnog dogaaja. Fakultet dramskih umetnosti ove godine slavi 70 godina od svog osnivanja, te je izuzetna ast da bude domain ovog svetskog kongresa. U Beogradu e biti prisutno preko 1000 uesnika profesionalaca, teoretiara i praktiara pozorita i izvoakih umetnosti. Kongres e svojim radom obogatiti i preko 80 volontera iz itavog sveta i Srbije.

Tema ovogodinjeg Svetskog kongresa je: Pozorite i Migracija pozorite, nacija i identitet izmeu migracija i nekretanja. Svetski kongres pristupa temi pozorita i migracije postavljajui pitanja: Kako su pozorite, izvoake umetnosti i performans odgovorili na pitanja egzila, raseljavanja, ali i Drugosti, kroz istoriju, ali i danas? Kako se proces migracije oblikovao i preoblikovao u brojnim politikim, drutvenim, kulturnim i umetnikim delima? Predavai i uesnici e iz razliitih uglova sagledati ovu temu razmatrae se pitanja od intermedijalnosti u pozoritu do politikog performansa, od kulture levice, inkluzije, kritikog miljenja do izvoakih izraza. Uesnici iz 54 zemlje sveta govorie i diskutovati na temu migracija i ne-kretanja, to predstavlja izuzetno koristan i snaan impuls promenama u kritikom i kreativnom miljenju, kao i umetnikom stvaranju.

Na kongresu e uestvovati najpoznatiji svetski teoretiari i praktiari kao to su: dr Marvin Karlson i dr Din Grejem Dons (SAD), dr Binuprija Dat, (Indija), dr Danel Rajnelt (Velika Britanija) Mivon Li (Juna Koreja), Hana Korsberg (Finska), dr Pol Re (Australija), Milena Gras (ile), dr Hajato Kosuge (Japan), Halid Amin (Maroko), dr Elejn Eston (vedska), Viki An Kremona (Malta), dr Kristofer Balme (Nemaka), dr Stiven Vilmer (Irska), dr Boris Dausa Pastor (panija) i mnogi drugi iz 54 zemlje sveta.

Ivana Vuji, predsednica Organizacionog odbora veoma je ponosna na organizacioni tim koji je uinio sve da kongres bude dobro pripremljen, a ine ga: glavni koordinatori Ana Konstantinovi, student doktorskih studija FDU i eljko Maksimovi, zavreni student FDU. Dizajn i likovnu obradu eksterijera, enterijera kao i prateih materijala uradile su dr um. Svetlana Volic, docent FLU i umetnica Duica Kneevi. U timu su i zavreni studenti FDU: Bojana Karajovi, Miljana Martinovi, Katrijna Dimitrijevi, student master programa Isidora Gonci, Una Pavlovi studentkinja FPU, Helena Kominac, studentkinja FDU i Gorjana Stojiljkovi, zavreni student mastera sa FMU. Iz Rektorata Univerziteta umetnosti u timu je struni saradnik mr Predrag Miladinovi i studenti interdisciplinarnih master studija Ruica Radulovi i Jelena Bratonoi. Poslove PR obavile su Sanja Ljumovi i Slavica Hini iz Bitef teatra. Strunu pomo timu dao je profesor FDU dr Vlatko Ili. Organizacioni odbor kongresa je svojom panjom i ljubavlju veoma mnogo pomogao u pripremi kongresa, a ine ga: mr Zoran Eri, rektor Univerziteta umetnosti, Milo Pavlovi, dekan Fakulteta dramskih umetnosti, kao i profesori dr Ivan Medenica i dr Milena Dragievi ei. Preko 80 volontera iz celog sveta od Meksiko Sitija do Jagodine bie angaovano na ovom kongresu i imae mogunost da steknu nova znanja i nove kontakte.

Zahvalni smo naim partnerima u ovom projektu: Premijerki Ani Brnabi i Vladi Republike Srbije, Ministarstvu kulture i informisanja, Gradu Beogradu i Sekretarijatu za kulturu, kao i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnolokog razvoja. Veliku i nesebinu pomo su nam pruili: gospoa Madlena Cepter i Opera teatar Madlenijanum, Narodno pozorite, Filozofski i Filoloki fakultet, Univerzitet umetnosti i Univerzitet u Beogradu, Muzej kinoteke, Narodni muzej, Dom omladine, UK Vuk Karadi, KC Beograd, KC Grad i Muzej savremene umetnosti.

Program glavnih dogaanja:

Sveano otvaranje Svetskog Konresa Meunarodne federacije za pozorina istraivanja - Beograd 2018 bie uprilieno na Velikoj sceni Narodnog pozorita u Beogradu u ponedeljak 9, jula u 16h. Premijerka Ana Brnabi govorie na otvaranju, a posle nje sledi obraanje predsednice IFTRa Din Graham Dons, kao i Ivane Vuji, predsednice Izvrnog odbora Svetskog konkresa IFTR u Beogradu.

Na istoj sceni od 16:30-18h, Goran Stefanovski, dramski pisac i profesor odrae prvo od 4 glavna predavanja na kongresu.

Koktel dobrodolice, odrae se u Sveanoj sali Skuptine grada Beograda u 19-20.30h

Osim redovnih prezentacija i predavanja uesnika po sesijama (9-13 jula na Filozofskom fakultetu od 9-16h), glavna predavanja e biti odana 10, 11 i 12. jula od 16-17.30h na Filolokom fakultetu u Sali heroja.

Ceremonija zatvarnja Svetskog kongresa odrae se u petak 13. jula u 17.30h na Filolokom fakultetu u Sali heroja.

Pratei programi:

Tokom petodnevnog kongresa, u Beogradu e biti odran i niz paralelnih dogaaja - performansa, radionica i predstava koje e Beogradu pokloniti uesnici svetskog kongresa:

 1. jul u 10-16h, Filozofski fakultet, Performans Susreti sa Hamletom, u izvoenju englesko belgijske trupe The Crew. Performans ispituje osnovna Hamletovska pitanja pitanja asti, etinosti ljudskih postupaka kroz VR (virtualnu realnost) i imerzivno iskustvo u pozorinim okvirima.
 2. jul od 13-14h, 17.30-18.30h i 12. jul od 11-13h: Atrijum Narodnog muzeja, Performans (Ne)Dodirnuto, britanske umetnice Anele Vudhaus. Performans velike likovnosti u kome je saradnik vizuelni umetnik Natanijel Rekov koji ispituje neusobni odnos tela izvoaa i posetilaca.
 3. jul u 21.30h, Sveana sala Jugosloveske kinoteke, Beogradska premijera dokumentarnog filma Santiago (en) Vivo, ileanske rediteljke Marsele Oteise. Film se bavi ulinim performansima (procesijama, etnjama, ambijentalnim teatrom, cirkusom) u Santjagu tokom ileanskog internacionalnog festivala i istrauje uticaj ulinog performansa na ivot grada i nacionalni identitet.
 4. jul 21.30h, Dom omladine Beograda Sala Amerikana, predstava #14 Skyline, pozorita KonicLab Thtr iz Barselone, panskih autora Roze Sanez i Alana Balmana. Predstava spaja performans, ples, muziku, audio-vizuelne umetnosti, skulpturu i tehnologiju kreirajui interakciju izmeu tela, zvuka i vizuelnog. Predstava istrauje budunost sveta i nae planete koju ljudi beskompromisno prilagoavaju potrebama profita.
 5. jul u 19h, Dom omladine Beograda - Sala Amerikana, Mi ene //: Pozor, performans indijskih umetnika Aste Gandi i Ankua Gupte. Performans se bavi pozicijom ene u Indiji kroz istraivanje koncepta tela, poude i seksualnosi. Umetnice koriste tradicionalni i savremeni indijski ples u istraivanju navedenih tema.

Beograd priprema show-case domaih predstava razliitog anra (ples, drama, performans) i na taj nain e se svetska izvoaka javnost upoznati sa naom pozorinom i izvoakom kulturom.

 1. jul u 19h, UK Vuk Karadi, predstava Dis_Sylphide, trupe Per.Art, Novi Sad u saradnji sa Radnom grupom Performans i invaliditet.
 2. jul u 12.30h na Filozofskom fakultetu: izloba Priam ti priu...iglom i koncem, autora Tonija Vladisavia. Vez migranata na razliitom tekstilu.
 3. jul u 21h, Narodno pozorite u Beogradu: predstava U ime gospoda, Beogradska premijera, pozorita Dee Kostolanji iz Subotice, reija Andra Urban. Predstava je beskompromisna anatomija dananih migratornih procesa i geopolitikih strategija.
 4. jul u 20h, UK Vuk Stefanovi Karadi, predstava Macbeth u 4:48, reija Aleksandar Dunerovi, profesor na Univerzitetu u Birmingemu. Macbeth u 4:48 je originalna 50-to minutna predstava koja predstavlja adaptaciju ekspirovog Magbeta i 4:48 Psihoze Sare Kejn.
 5. jul u 11-16h, Dom omladine - Sala Amerikana, performans: Maraton (Konje ubijaju, zar ne?), izvee Adam Panti, profesor Fakulteta likovnih umetnosti.
 6. jul u 18.30h, Jugoslovenska kinoteka, Tranzit Zona, performans na temu migracija izvee diva srpske avangarde, umetnica Katalin Ladik.

U okviru prateih programa odrae se promocije knjiga i predavanja naih gostiju:

 1. jul u 19.30h, Jugoslovenska kinoteka - Sveana sala, Promocija knjige Izvoenje apatridnosti u Evropi, profesora emeritusa Stivena Vilmera, Triniti koled Dablin, Irska
 2. jul u 19h: Kulturni centar Beograda, galerija Artget, predavanje: Imerzivna virtuelna realnost primenjena u pozoritu, Prof. emeritus Masimo Bergamasko, Italija

U okviru prateeg programa u prostorijama Filozoskog fakulteta, bie postavljeni tandovi najznaajniji izdavai naune literature u svetu iz oblasti pozorita i izvoakih umetnosti: Blumsberi, Kembrid Pres, MIT Pres , Pelgrejv i Rutlid. Njima e se pridruiti domai izdavai.

04/02/2019
Budi u toku
Pozitivne vesti
gradska desavanja
Konkursi
01/11/2018
Budi u toku
o nama
aktuelni projekti
Samit mladih
gradska desavanja
Pozitivne vesti
Konferencija
hot
30/10/2018
Budi u toku
gradska desavanja
Pozitivne vesti
Takmienja
09/10/2018
Budi u toku
gradska desavanja