11/07/2018
Predlog liste projekta odobrenih za finansiranje na javnom konkursu - kancelarije za mlade gradskih opština

GRAD BEOGRAD

KANCELARIJA ZA MLADE

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA KANCELARIJA ZA MLADE GRADSKIH OPŠTINA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU U 2018. GODINI

predlog Liste projekata odobrenih za finansiranje na javnom konkursu

Lista_za_objavljivanje3.docx

04/01/2016
opis
11/12/2018
Budi u toku
mladi
Konferencija
10/12/2018
Budi u toku
mladi
volontiranje
10/12/2018
Budi u toku
mladi
TRIBINA
04/12/2018
Izlozba
humanost
Budi u toku