11/07/2018
Predlog liste projekta odobrenih za finansiranje na javnom konkursu - kancelarije za mlade gradskih opština

GRAD BEOGRAD

KANCELARIJA ZA MLADE

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA KANCELARIJA ZA MLADE GRADSKIH OPŠTINA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU U 2018. GODINI

predlog Liste projekata odobrenih za finansiranje na javnom konkursu

Lista_za_objavljivanje3.docx

04/01/2016
opis
18/02/2019
Budi u toku
volontiranje
GRAD BEOGRAD
KANCELARIJA ZA MLADE
12/02/2019
BUDI U TOKU
MLADI
TALMIČENJE
12/02/2019
BUDI U TOKU
MLADI
PROJEKAT
SAM SVOJ GAZDA
BIZNIS
KANCELARIJA ZA MLADE
BEOGRAD
KZM
11/02/2019
Budi u toku
kurs
kursevi
mladi