11/07/2018
Predlog liste projekta odobrenih za finansiranje na javnom konkursu - kancelarije za mlade gradskih opština

GRAD BEOGRAD

KANCELARIJA ZA MLADE

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA KANCELARIJA ZA MLADE GRADSKIH OPŠTINA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU U 2018. GODINI

predlog Liste projekata odobrenih za finansiranje na javnom konkursu

Lista_za_objavljivanje3.docx

07/03/2019
Budi u toku
aktuelni projekti
o nama
zvezde beograda
28/12/2018
Budi u toku
o nama
aktuelni projekti
26/11/2018
Budi u toku
aktuelni projekti
O NAMA
Samit mladih