21/09/2018
KONKURS ZA OBAVLjANjE STRUČNE PRAKSE U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) iz Beograda organizuje konkurs za obavljanje stručne prakse u advokatskoj kancelariji Vidović.

Trajanje: 2 meseca.

Rok za prijavu: 30. septembar 2018. godine.

Advokatska kancelarija „Vidović“ ima sedište u Beogradu, u ul. Braće Jugovića br. 3/8, kojom rukovodi advokat Srđan Vidović, a pretežno se bavi privrednim pravom i to prevashodno:
•Korporativno pravo;
•Radno pravo;
•Sportsko pravo;
•IT i digitalno pravo;
•Pravo intelektualne svojine;
•Poresko pravo;
•Prava na nepokretnostima;
•Farmaceutsko pravo;

Uslovi:

Završna godina studija;
Prosečna ocena iznad 8,00;

Način prijavljivanja:

Popunjen aplikacioni-formular i CV sa naznakom ,,ZA PRAKSU” poslati na vpstep@elsa.org.rs do 30. septembra 2018. godine.

Informacije: Amira Barakat +38165 678 8769

Više informacija o kancelariji možete pogledati na linku: http://vidovic.rs/

04/01/2016
opis
12/02/2019
BUDI U TOKU
MLADI
TALMIČENJE
12/02/2019
BUDI U TOKU
MLADI
PROJEKAT
SAM SVOJ GAZDA
BIZNIS
KANCELARIJA ZA MLADE
BEOGRAD
KZM
11/02/2019
Budi u toku
kurs
kursevi
mladi
11/02/2019
Budi u toku
konkurs
MLADI
INOVACIJE
IDEJE
KANCELARIJA ZA MLADE
GRAD BEOGRAD