24/09/2018
Konkurs za 2 praktikanta/praktikantkinje na poziciji Social Media/Crowdfunding Intern i Project Intern

BRODOTO social impact agency otvorili su konkurs za 2 praktikanta/praktikantkinje na poziciji Social Media/Crowdfunding Intern i Project Intern, koji žele da steknu radno iskustvo, da se usavršavaju i profesionalno razvijaju. Najbolji će dobiti mogućnost zaposlenja nakon prakse.


Opis dužnosti koje bi obavljao Social Media/Crowdfunding Intern:

- Učestvovanje  u osmišljavanju kreativnih sadržaja
- Objavljivanje i kreiranje sadržaja za društvene mreže (Facebook, Instagram, Twitter)
- Kreiranje kalendara objava u skladu sa planom i strategijom
- Osmišljavanje i predlaganje aktivnosti koje će unaprediti nastup na društvenim mrežama
- Učestvovanje u svim digitalnim reklamnim operacijama
- Komunikacija sa grafičkim dizajnerima i eksternim saradnicima
- Komunikacija sa fanovima/followerima na društvenim mrežama
- Praćenje trendova u oblasti online reklamiranja i analiza konkurencije
- Obavljanje poslova u segmentima e-mail marketinga, testiranja i analize u ovoj oblasti
- Pisanje izveštaja o društvenim mrežama i kampanjama
- Razvijanje crowdfunding kampanja

Opis dužnosti koje bi obavljao Project Intern:

- Koordinacija i podrška ako administrativnih i logističkih stvari unutar firminog dnevnog poslovanja (zakazivanje sastanka, organizovanje pošte, i sl)    - - Saradnja sa timom i kreiranje i implementacije pravila i procedura rada (u kancelariji)
- Sređivanje i upravljanje bazama podataka i kontakata
- Pružanje potpune administrativne i komunikativne podrške timu
- Priprema tekstova i materijala za projekte i kampanje na kojima trenutno radimo, kao i za one na kojima planiramo da radimo u 2019
- Učestvovanje na različitim projektnim aktivnostima zajedno sa ostalim članovima tima

Detaljan opis konkursa možete pročitati na linku, gde se nalazi i aplikacioni formular za prijavu kandidata.

Rok za prijavu je 3. oktobar.