24/09/2018
Konkurs za najbolje instalacije koje će biti postavljene na Festivalu srpskog filma fantastike 2018.

NAGRADNI KONKURS

SVETLOSNE INSTALACIJE

Konkurs za najbolje instalacije koje će biti postavljene na Festivalu srpskog filma fantastike 2018.

 

Dragi studenti, vajari, slikari, skulpori, svi umetnici i vi koji želite to da postanete, pozivamo vas da se prijavite na konkurs za NAJBOLJU SVETLOSNU INSTALACIJU koja će biti izložena na FESTIVALU SRPSKOG FILMA FANTASTIKE 2018. Festival se ove godine održava u Studentskom kulturnom centru u period od 25. do 28. Oktobra.

 

Organizator konkursa:

 • “Mladi kadrovi” - Festival srpskog filma fantastike 2018.

 

Cilj konkursa:

 • Cilj konkursa je podrška autorskim stvaraocima i afirmacija vrednosti umetničkih dela, kreativnosti i znanja.

 

Trajanje konkursa:

 • Autori slike svojih dela mogu poslati do 10.10.2018
 • Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu i Facebook stranici Festivala 13.10.2018
 • Pobedničke instalacije biće izložene u Studentskom kulturnom centru sva četiri dana trajanja festival

 

Ko se može prijaviti:

 • Za sve od 7 do 107 koji imaju vešte prste i bujnu maštu

 Uslovi:

 • Svetlosna instalacija mora biti prenosiva
 • Svetlosna instalacija ne bi trebalo da bude veća od dimenzija 1.5metar sa 1.5metar
 • Svetlosna instalacija mora biti bezbednosno proverena (da ne može doći da varničenja, pucanja, padanja ili bilo kakvog drugog oštećenja prostora oko nje)
 • Svetlosna instalacija bi trebalo da se podudara sa sloganom Festivala “OKO ZA OKO”
 • Svaki autor može poslati maksimum tri kreacije

 

 Prijava:

 • Autori šalju svoje podatke (ime, prezime i datum rođenja), četiri slike svojih dela, kratko objašnjenje instalacije (oko pet rečenica), opis postavke i spisak potrebnih materijala za postavku svetlosne instalacije, na sledeći meil – zombiewalkbelgrade@gmail.com. Naslov meila treba da glasi – PRIJAVA NA NAGRADNI KONKURS “SVETLOSNE INSTALACIJE”.
 • Radovi koje eventualno potpisuju više autora tretiraju se kao jedinstvena prijava, pri čemu svaki od autora može samostalno prijaviti još 3 rada.
 • Organizator zadržava pravo diskvalifikacije svakog učesnika koji se ne pridržava propozicija konkursa.
 • Radovi moraju biti poslati do datuma naznačenog na prijavi.

 

Autorska prava:

 • Slanjem prijave na konkurs učesnik potvrđuje da je autor dela i da niko drugi ne polaže autorska prava na prijavljenu kreaciju, te da će u suprotnom sve obaveze koje eventualno nastanu iz potraživanja trećih lica pasti na teret učesnika.

 Žiri:

 • Imena žirija, koji će sačinjavati književnici, producenti i skulptori biće objavljena na zvaničnom sajtu i Facebook stranici festivala 13.10.2018, nakon objavljivanja odluke o najboljim radovima.
 • Rad žirija koordinira organizator festivala.

 Nagrade:

 • Organizator konkursa nagrađuje tri najbolje kreacije po oceni žirija novčanom nagradom u iznosu od 8.000,00 dinara (prvo mesto), 6.000,00 dinara (drugo emsto) i 4.000,00 dinara (treće mesto).
 • Najbolja tri dela biće izložena sva četiri dana trajanja festival u prostorijama Studentskog kulturnog centra.

 Opšte odredbe konkursa:

 • Konkurs se raspisuje javno.
 • Organizator osigurava ravnopravan sistem prijavljivanja i ocenjivanja. Konkurs počiva na unapred poznatim i utvrđenim pravilima.
 • Prijavom radova svi učesnici na konkursu potvrđuju da prihvataju navedena pravila.
 • Za eventualne izmene uslova konkursa ovlašćen je isključivo organizator, koji će u tom slučaju pravovremeno obaviestiti javnost.

Za sva dodatna pitanja i/ili pojašnjenja teksta konkursa možete kontaktirati organizatora na zombiewalkbelgrade@gmail.com