28/09/2018
Treninzi bazirani na strategiji Work-based learning potrebni za zapošljavanje mladih

Poslovni trening centar
u okviru projekta ” Treninzi bazirani na strategiji Work-based learning potrebni za
zapošljavanje mladih”,

Vas poziva da se prijavite na konkurs!


Work-based learning (Učenje zasnovano na radu) je obrazovna strategija koja mladima pruža realna radna iskustva u kojima mogu primeniti akademske i tehničke veštine i povedati svoju mogudnost zapošljavanja.
To je niz edukativnih kurseva koji integrišu kurikulum visokih škola strukovnih studija sa radnim mestom kako bi stvorili drugačiju paradigmu učenja.
Mladima se kroz realizaciju ovog projekta nudi inovativni koncept treninga koji polazi od kompetencija koje su potrebne kompanijama kako bi mladi koji se još nisu zaposlili stekli praktična znanja i veštine.
Učestvujudi u ovom novom konceptu zasnovanom na strategiji Učenja kroz rad, mladi stiču i neophodno iskustvo kroz rešavanje problema sa kojima se kompanije svakodnevno suočavaju, a takođe i stiču dragocene kontakte sa kompanijama koje su uključene u treninge.


Predloženi program treninga nudi kandidatima sledede:
- Sticanje znanja, veština i kompetencija – unapređenje hard i soft
veština koje su potrebne kompanijama i njihova primena na
problemima iz prakse kako bi bolje razumeli potrebe klijenata i donosili
odluke na osnovu relevantnih podataka.
- Sticanje iskustva – timsko rešavanje poslovnih izazova pod nadzorom
stručnjaka iz privrede.
- Povezivanje sa privredom – uspostavljanje kontakata sa kompanijama
i učenje kako se razvija poslovna mreža.
- Mentorstvo – svakodnevno dobijanje povratnih informacija i smernica
od strane mentora i predavača.

Šta Vam je potrebno za program?

? radna biografija studenta
? motivaciono pismo
? uverenje o dosadašnjem uspehu na studijama (po sopstvenom
izboru)


Troškovi programa za studente?
Program treninga studenata je besplatan (finansirano od strane
Ministarstva omladine i sporta u okviru projekta “Treninzi bazirani
na strategiji Work-based learning potrebni za zapošljavanje
mladih”).

Poslovni trening centar je udruženje mladih čija je glavna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti za usavršavanje hard i soft veština mladih kako bi na što lakši način pronašli svoje mesto na tržištu rada.


Kome su namenjeni programi?
? Mladim nezaposlenima (uzrasta 21-30 godina) svih struka i profila
? Početak treninga je zakazan za prvu polovinu novembra 2018. godine


Program
? Trajanje 2 nedelje, u terminu od 10-16h
? 20 polaznika


Prva faza programa:
? Veštine komunikacije i asertivna komunikacija
? Veštine prezentacije
? Poslovna etika
? Poslovno ponašanje i bonton
? Poslovna korespodencija i komunikacija
? Veštine pregovaranja


Druga faza programa:
? Primena veština i znanja stečenih u prvoj fazi, timsko traganje za kreativnim rešenjima realnih problema sa kojima se kompanije suočavaju
? Dobijanje sertifikata o završenom program


Kontakt osoba
e-mail: poslovnitreningcentar@gmail.com
telefon: +381605478916

Prijavi se na poslovnitreningcentar@gmail.com ,
konkurs je otvoren od 01.oktobra do 31. oktobra 2018. godine