09/10/2018
Otvoreni stručni skup o unapređenju pristupačnosti ustanova kulture osobama sa oštećenjem sluha

 Otvoreni stručni skup o unapređenju pristupačnosti ustanova kulture osobama sa oštećenjem sluha, koji se u okviru bibliotečkog servisa „Videti zvuk“ organizuje u sredu 10. oktobra 2018. godine od 18 časova u čitaonici Biblioteke „Vlada Aksentijević“, Miloša Obrenovića 182, Obrenovac.

Agenda:

18:00 – 18:30 časova - Svečano puštanje u rad Indukcionog sistema za amplifikaciju govora za građane sa oštećenjem sluha, čime je Biblioteka „Vlada Aksentijević“ u Obrenovcu, prva u Srbiji unapredila pristupačnost bibliotečkim uslugama za gluve i nagluve korisnike.
Moderator: Ivana Janošević, direktorka Biblioteke „Vlada Aksentijević“.

18:30 – 19:15 časova - Stručni skup za predstavljanje i promovisanje potreba za indukcionom petljom i obrazovni modul o korišćenju asisitivnih tehnologija. Moderator: Anđelka Kaljević, defektolog i stručni tumač za znakovni jezik. Beogradski centar za osobe sa invaliditetom

19:15 časova - Diskusija

Poziv upućujemo predstavnicima javnih institucija, ustanova i zainteresovanim stranama koje imaju potrebu za postavljanjem i primenom idukcione petlje. Indukciona petlja, pomaže da svi koji imaju slušni aparat primaju jasniju zvučnu informaciju. Tako mogu sami da obave komunikaciju sa službenicima, a omogućeni su im i brojni kulturno-umetnički sadržaji koje biblioteka organizuje tokom cele godine.

Program se realizuje uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.