01/11/2018
Participacija mladih sa hendikepom

4.-7.decembar 2018. godine

 

Udruženje studenata sa hendikepom u partnerstvu sa Nacionalnom kancelarijom za mlade i Beogradskim centrom za ljudska prava organizuje trodnevni trening Participacija mladih sa hendikepom  koji će se održati u periodu od 4. do 7. decembra 2018. godine.

Trodnevni trening „Mladi sa hendikepom u inkluzivnom društvu“ senzibilisaće  i osnažiti mlade sa hendikepom iz lokalnih zajednica u Srbiji za uključivanje u programe i aktivnosti kancelarija za mlade, omladinskih organizacija i institucija na lokalnom nivou, kao i važnost pristupa pitanjima mladih (i generalno osoba) sa hendikepom kroz ljudska prava i socijalnu inkluziju.

Trening se  realizuje  u okviru projekta  „Mladi u inkluzivnom društvu kroz podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za lokalno uključivanje mladih sa hendikepom“ uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Trening „Participacija mladih sa hendikepom“ senzibilisaće i osnažiti mlade sa hendikepom za aktivno uključivanje u programe i aktivnosti Kancelarija za mlade na lokalnom nivou.

Učesnici i učesnice treninga će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima  socijalne inkluzije i socijalnog uključivanja kroz pristup ljudskim pravima kao i zakonodavstva i prava u Srbiji, a biće predstavljeni različiti aspekti uključenosti osoba sa hendikepom u društvo (servisi podrške, ljudska prava, samostalni život) i značaj organizovanja aktivnosti za mlade koje su prilagođene mladima sa hendikepom.

Tokom i nakon treninga, očekuje se da će učesnici i učesnice biti:

  • motivisani za aktivizam i pokretanje inicijativa ka smanjenju socijalne isključenosti mladih sa hendikepom
  • osnaženi i motivisani za samozastupanje i zagovaranje ljudskih prava i društvene uključenosti
  • informisani o postojećim strateškim i zakonskim okvirima za društvenu uključenost u Republici Srbiji (primarno u oblasti anti-diskriminacionih i omladinskih politika, obrazovanja i socijalnih servisa)
  • osnaženi za lokalno akciono planiranje, organizovanje i sprovođenje aktivnosti omladinskih organizacija i institucija na način koji u punoj meri obezbeđuje uključenost mladih sa hendikepom
  • osnaženi za iniciranje i sprovođenje aktivnosti u oblasti omladinske politike koji su dostupne za mlade sa hendikepom

 

Udruženje studenata sa hendikepom pokriva troškove prevoza, smeštaja na bazi punog pansiona, ishrane i obezbeđivanja radnih materijala za sve učesnike i učesnice, uključujući i njihove personalne asistente/asistentkinje.

Projektni tim obezbeđuje nadoknadu za angažovanje personalnog/e asistenta/kinje mladima sa hendikepom kojima je neophodna, a ne mogu da je sami obezbede, radne materijale u različitim formatima (na osnovu prethodno iskazanih potreba – elektronski, uvećana štampa, Brajevo pismo...), tumače za znakovni jezik i ostale oblike prilagođavanja individualnim načinima funkcionisanja (ukoliko su prethodno jasno naznačeni u prijavnom formularu).

 

 

Popunjen prijavni formular (u nastavku) poslati na mejl prijave@ush.rs  najkasnije do 17.11.2018.

Prijavni_formular.docx