08/11/2018
KONKURS ZA PRIPRAVNIKA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI A42 – NIKOLIĆ DANILO

Broj pripravnika: 1

Radno vreme: 10 – 15 časova

Trajanje: dve godine.

Mesto obavljanja: u radnim prostorijama advokatske kancelarije u Beogradu, ulica Vlajkovićeva 12

Opis poslova: Pripravnički staž će se obavljati u saradnji sa mentorom i drugim zaposlenim licima u kancelariji. Obuhvata upoznavanje sa načinom rada kancelarije, evidencijom predmeta i pisanjem podnesaka, odlaske na suđenja, kao i obavljanje ostalih poslova iz oblasti prava kojima se advokatska kancelarija bavi.

Kancelarija se bavi pretežno krivicom, kao i parnicom uključujući i ostale grane prava.

Uslovi za učešće na konkursu: status diplomiranog pravnika (Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), poznavanje rada na računaru, ozbiljnost i motivisanost u radu;

Kriterijumi izbora: Izbor kandidata/kandidatkinja vršiće se na osnovu podataka iz aplikacionog formulara i intervjua koji će biti obavljen sa kandidatima koji su ušli u uži izbor. Posebno će se uzeti u obzir posvećenost i motivisanost kandidata.

Način prijavljivanja: CV i aplikacioni formular sa naznakom “PRIPRAVNIČKI STAŽ” poslati na vpstep@elsa.org.rs do 15. novembra 2018. godine.

Informacije: Amira Barakat +38165 678 8769