08/11/2018
KONKURS ZA 30 PRAKTIKANATA U ADVOKATSKIM KANCELARIJAMA

Evropsko udruženje studenata prava organizuje konkurs za praktikante u sledećim kancelarijama:

1.Advokatska kancelarija ,,Petar Učajev” http://www.ucajev-office.rs/sr/
2.Advokatska kancelarija ,,Nikola Živulović”
3.Advokatska kancelarija ,,Milorad Vlahović”
4.Advokatska kancelarija ,,Stojković i Prekajaski” http://stojkovic.rs/
5.Advokatska kancelarija ,,Janković Popović Mitić”https://www.jpm.rs/
6.Advokatska kancelarija ,,Krstić – Ivanić”
7.Advokatska kancelarija ,,Saša Milovanović”
8.Advokatska kancelarija ,,Nemanja Jolović” http://www.jolovic.com/
9.Advokatska kancelarija ,,Biljana Kostić”
10.Advokatska kancelarija ,,A 42” http://www.a42.rs/
11.Advokatska kancelarija ,,Violeta Kočić”
12.Advokatska kancelarija ,,Jelena R. Zakonović”
13.Advokatska kancelarija ,,Siniša Đalić”
14.Advokatska kancelarija ,,Novak Filipović”
15.Advokatska kancelarija ,,Noel Đurišić”
16.Advokatska kancelarija ,,Miljaković Zoran”
17.Advokatska kancelarija ,,Zoran Gilić”
18.Advokatska kancelarija ,,Kovačević Kolešan”
19.Izvršiteljska kancelarija ,,Svetlana Manić”
Praksa će biti započeta neposredno nakon odabira kandidata.

Mesto obavljanja prakse: Beograd;

Radno vreme: u skladu sa dogovorom;

Opis poslova: praksa će se obavljati u saradnji sa mentorom i drugim zaposlenim licima u kancelariji. Obuhvata upoznavanje sa načinom rada kancelarije, evidencijom predmeta i pisanjem podnesaka, odlaske na suđenja, kao i obavljanje ostalih poslova iz oblasti prava kojima se kancelarija bavi.

Uslovi za učešće na konkursu:

Status studenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
1.Poznavanje engleskog jezika
2.Poznavanje rada na računaru
3.Ozbiljnost i motivisanost u radu
Kriterijumi izbora: Izbor će se vršiti na osnovu podataka iz aplikacionog formulara i intervjua koji će biti obavljen sa kandidatima koji su ušli u uži izbor. Posebno će se uzeti u obzir posvećenost i motivisanost kandidata.

Način prijavljivanja: popunjen aplikacioni formular sa naznakom ,,PRAKSA” poslati na vpstep@elsa.org.rs do petka, 16. novembra 2018. godine.

Kandidati se ne moraju opredeliti samo za jednu kancelariju, već apliciraju za sve, pa se zatim vrši izbor. Određene kancelarije traže više praktikanata.

Informacije: Amira Barakat +38169 678 800