09/11/2018
Projekat Art Connection

Organizacija MUSS Srbija za kulturu,umetnost i mlade pokrenula je projekat ARTconnection koji ima za širi cilj edukaciju u neformalnom obrazovanju sa užim fokusom na mlade. 

Završene su oktobarske akcije koje su mapirale situaciju zainteresovanosti gradjana i roditelja sa jedne strane ali i motivaciju mladih sa druge , za realizacijom ovakvog projekta koji ima za uži cilj prevenciju problema svih vrsta zavisnosti i zdravog zivotnog stila kao oblika konekcije / individualne i drustvene/ .

Kako je novembar mesec Medjunarodnim mesecom borbe protiv bolesti zavisnosti ARTconnection je pripremio program / čiju pozivnicu vam šaljem/ u traganju za edukativnim modelom / vršnjačke edukacije/ u neformalnom obrazovanju. Model predstavlja spoj humanističkih nauka i umetnosti kao sredstva za izražavanje i delovanje mladih u društvu , na javnost i javne politike.

U potrazi edukativnim modelom za mlade, u spoju nauke i umetnosti , projekat ARTconnection otvara razgovore sa strucnjacima na temu diskonekcije i obelezava Medjunarodni mesec borbe protiv zavisnosti.