26/11/2018
SAMIT MLADIH 2018: REPORTAŽA SA PANELA "BORBA PROTIV NARKOMANIJE"

Napisala: Nikolina Belomarković

     Na četvrtom po redu održanom Samitu mladih u organizaciji Kancelarije za mlade Grada Beograda 2018. godine u hotelu Metropol, jedna od tema bila je ,,Borba protiv narkomanije“.  Učesnici ovog panela bili su, prof. dr Slavica Vučinić iz  Nacionalnog centra za kontrolu trovanja VMA,  dr Aleksandar Vujošević iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti i dr Svetislav Mitrović iz Instituta za mentalno zdravlje, dok je uloga moderatora pripala Dragani Simić.
    Panel diskusiju otvorila je prof. dr Slavica Vujošević iznoseći učesnicima poražavajuću statistiku o broju mladih koji konzumiraju narkotike. Ona je, između ostalog, izložila šta spada u teške,a šta u lake narkotike, kao i to kako konkretno utiču na ljudski organizam. Navela je da posebno treba obratiti pažnju na konzumere marihuane, jer su 50% istih zavisnici, iako mnogi od njih ne smatraju da marihuana uopšte potpada pod narkotike. Pretnju predstavljaju nove psihoaktivne supstance koje nastaju izmenom već postojećih, a koje dovode do istih posledica. Starosna grupa kojoj pripadaju najaktivniji konzumeri je između 16 i 25 godina. Raznovrsnost, pristupačnost i zamena za lekove samo su neki od razloga zašto mladi uzimaju psihoaktivne supstance, ističe dr Vučinić.
    Iako ne postoji definicija normalnosti, dr Aleksandar Vujošević pričao je o psihološkim kriterijuma normalnosti i o tome šta čovek treba da ispuni da živi normalno. Kada neko još u ranoj mladosti pokaže sklonosti agresivnom ponašanju, veće su verovatnoće da će probati neke od narkotika, navodi dr Vujošević. Postoje mnogi činioci koji doprinose nastanku zavisnosti kod mladih, a jedan od njih je osećaj zadovoljstva koji psihoaktivna supstanca izaziva. Kako dr Vujošević dodaje,  ključ u lečenju od zavisnosti predstavlja korenita promena u ponašanju, kao što je npr rano ustajanje, disciplinovani rad...
    O obrascima ponašanja koji mogu dovesti do rizika za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci govorio je psihijatar Svetislav Mitrović. On je takođe podsetio na jednu od akcija Komisije protiv narkomanije gde će 48 timova raditi u 1700 škola, u kojima će deci držati predavanja o mogućim posledicama korišćenja narkotika. Vršnjačka kampanja je ono na šta treba staviti akcenat, naveo je dr Mitrović, aludirajući na to da ipak okruženje i vršnjaci imaju najviše uticaja jedni na druge i da svako treba da skrene pažnju onome za koga smatra da je krenuo pogrešnim putem.
   Na kraju panela, izdvojeno je vreme za pitanja učesnika, kada je izneta zapanjujuća činjenica da u Srbiji najmlađi registrovani zavisnik ima samo 11 godina. Panelisti su povodom toga izjavili da je ključna uloga porodice, kao i sprovođenje sistemskih mera kroz obrazovni sistem.